Protestantse Gemeente Zwolle

Foto: PKN

Protestantse Gemeente Zwolle

Molenweg 241, 8012 WG Zwolle

Navigeer naar

Over Protestantse Gemeente Zwolle

De Protestantse Gemeente Zwolle is een samenwerkingsverband van zes wijkgemeenten: Adventskerk, Jeruzalemkerk, Oosterkerk, Open Kring, Sionskerk en de Stinskerk.

De kerk is een gemeenschap van mensen. Wij komen samen rond een kern die ons bestaan overstijgt, een geheimenis dat onweerstaanbaar aantrekt en ons tegelijkertijd ontglipt, de bron van ons geloof: God. In onze geloofsgemeenschap vinden we onze bezieling in verhalen over God – in het bijzonder de verhalen over Jezus’ leven, dood en opstanding. We vinden die verhalen in de Bijbel. Wanneer we een verhaal lezen, zoeken wij hoe wij dat kunnen verbinden met onze eigen levens.

Protestantse Gemeente Zwolle

Molenweg 241, 8012 WG Zwolle

Navigeer naar

Bekijk meer