Zwolle

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Zwolle is een regenboogstad en dit betekent het

Door Carin Van der Meij 31 juli 2020

Zwolle is één van de 75 regenbooggemeenten – ook wel regenboogsteden – in Nederland. Leuk feitje, maar wat houdt dit precies in? Dat lees je in dit artikel.

Kort samengevat: een regenbooggemeente is een gemeente die zich actief inzet voor de acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI’s).

Regenbooggemeente

Van de 75 gemeenten hebben er 54 met de minister van onderwijs een intentieverklaring getekend. Met het zetten van deze handtekening geven gemeenten aan zich actief in te zetten voor de acceptatie, emancipatie, en veiligheid van LHBTI’s in eigen stad. Hiermee willen ze problemen als discriminatie op de woningmarkt, intimidatie en geweld tegengaan. Deze gemeenten krijgen hiervoor subsidie van de overheid.

Hoe zit het met de overige gemeenten? Die zijn op eigen houtje een regenbooggemeente geworden. Vaak is dit op initiatief vanuit de gemeenteraad of Zwollenaren zelf. Deze gemeenten hebben een ‘LHBTI-beleid’ ontwikkeld, waarin staat hoe zij zorgen voor meer acceptatie voor LHBTI’s in Zwolle. Na het aannemen van een motie hebben zij zichzelf uitgeroepen tot regenbooggemeente.

indebuurt tijdens Zwolle Pride. Foto | indebuurt

Zwolle

Zwolle tekende in 2008 de Intentieverklaring Regenboogbeleid. Eerder was er een COC-café in Zwolle, maar dat is al een aantal jaar gesloten. Wel zijn er in Zwolle steeds meer bijeenkomsten en ontmoetingen voor LHBTI’s, kijk maar. Tevens hebben we een regenboogzebrapad (ook wel gaybrapad genoemd) én vond vorig jaar voor het eerst de Zwolle Pride plaats in onze Hanzestad. Hopelijk in 2021 weer, fingers crossed.

Zwolse Mysteries: is het regenboogpad achter station Zwolle nu wel of geen zebrapad?

Veel mensen vragen zich af of het regenboogpad, ook wel het gaybrapad genoemd, wel of geen echt zebr...

Meer over

Gemeente

adv.