Goed nieuws! Meer banen het komende jaar in de regio Zwolle

Door Hilke Vos 14 november 2017

Het is het afgelopen decennium niet altijd lekker gegaan met de arbeidsmarkt. Daar is de afgelopen jaren al langzaam verandering in gekomen en het gaat – als het goed is – het komende jaar nog beter. Wel zit er een kleine kanttekening bij…

Volgens het UWV zal het aantal banen de komende jaren in alle regio’s groeien. Dat geldt dus ook voor Zwolle. Naar verwachting komen er 183 duizend meer banen bij dan in 2016. Dat is een groei van gemiddeld 2,3 procent. De grootste groei is te zien in de regio Amsterdam en Helmond.

Hoe zit het in Zwolle?

In onze regio zal het aantal banen met 2,1 procent toenemen volgens het UWV. Er wordt overigens geen enkele regio overgeslagen in deze groei, dat maakt het bedrijf bekend op basis van cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). De grootste groei zien we in de regio Groot-Amsterdam, daar neemt het aantal banen met 3,7 procent toe. De kleinste groei zien we helaas in de Achterhoek, met een verwachte groei van 1,5 procent.

De kanttekening

Dankzij economische groei zien we een beter functionerende arbeidsmarkt de afgelopen jaren, maar er zijn ook nog een hoop uitdagingen volgens het UWV. De werkgelegenheid verandert wel door technologische ontwikkelingen. Denk dan bijvoorbeeld aan banen die niet meer bestaan of een andere invulling krijgen. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures neemt ook toe. De beroepsbevolking wordt ouder en ook dat speelt mee op de arbeidsmarkt.

Bekijk hieronder alle regiorapportages (grafiek LocalFocus):