Woerden

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Er is veel mogelijk bij een uitvaart: ‘Een erehaag of een drive-thru’

Aangeboden door Uitvaartcentrum Woerden De Laatste Eer 25 juni 2020

In Woerden staat aan de Oudelandseweg een uniek uitvaartcentrum waar op verschillende manieren een uitvaart gehouden kan worden. Ook tijdens deze coronacrisis zijn er opties waar je misschien niet meteen aan denkt. Bijvoorbeeld een erehaag in de straat of een drive-thru bij het uitvaartcentrum. 

“We weten dat het nu extra moeilijk kan zijn om keuzes te maken voor een uitvaartplechtigheid. Waar voorheen een uitvaart in besloten kring een bewuste keuze was, is het nu een gedwongen keuze, aangezien er tot nu toe maar maximaal 30 bezoekers bij een uitvaart mogen zijn. Ondanks de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus zijn er meer mogelijkheden dan je zo op het eerste gezicht zou denken”, vertelt Adri van der Lingen van De Laatste Eer. Zij is samen met Gert van Vliet en Martin van Die uitvaartbegeleider bij het Woerdense uitvaartcentrum.

‘We condoleren nu met onze hand op ons hart in plaats van het geven van een hand’

Erehaag door de straat of bij een sportclub

Erehagen zie je bij uitvaarten steeds vaker. Dit kan bijvoorbeeld door met de rouwauto door de straat te rijden waar de overledene woonde of werkte óf langsrijden bij een sportvereniging. Adri: “Buren kunnen de vlag halfstok hangen en bloemen op de rouwauto neerleggen als deze voorbij rijdt. Iedereen staat dan gewoon voor zijn eigen huis, zodat er voldoende afstand gehouden kan worden.” Martin: “Ik begeleidde even geleden een uitvaart met een erehaag bij een voetbalvereniging in Woerden. Zo konden de mensen de overledene toch eren, dat was echt prachtig. Vervolgens ging de familie naar het crematorium in kleine kring.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Uitvaart Woerden
Foto: De Laatste Eer

Drive-thru bij het uitvaartcentrum

De drive-thru is een andere mogelijkheid om meer mensen de gelegenheid te geven om afscheid te nemen. “We kunnen bij de ingang van ons uitvaartcentrum een goede opstelling maken waarbij de kist te zien is met een mooie foto van de overledene erop. De familie kan door de belangstellenden vanuit de auto op een gepaste manier worden gecondoleerd. Mede door de grote parkeerplaats bij het uitvaartcentrum kunnen we een drive-thru goed organiseren. Dat is ook het grote voordeel van deze locatie.” Naast de al eerder ingezette drive-thru condoleance, kunnen er weer condoleances in de aula plaatsvinden. Vanaf 1 juli is er ruime versoepeling van de regelgeving van kracht en volgen wij de adviezen van het RIVM, waarbij de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft.

24-uurs kamer

“Als er gekozen wordt voor een opbaring in onze sfeervolle 24-uurs kamer, kan de overledene op ieder gewenst moment bezocht worden. Er kan dan met twee-of drietallen per keer afscheid genomen worden en dat kan de hele dag door, omdat de nabestaanden een eigen sleutel krijgen, die toegang geeft tot deze ruimte. Ook hiermee is dan op een geheel eigen wijze invulling gegeven aan de nu geldende regels.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: De Laatste Eer

Livestreams en online condoleanceregister

Bij De Laatste Eer werden al geluids-en beeldopnames gemaakt van uitvaartplechtigheden. Die kunnen dan achteraf nog beluisterd en bekeken worden. Nu is het mogelijk om gelijktijdig met de plechtigheid een zogenaamde livestream te verzorgen, zodat een ieder die niet aanwezig kan zijn, toch op deze manier de uitvaart via live beeld kan meebeleven. Bij een condoleance schrijf je meestal bemoedigende woorden en je naam in een condoleanceregister. Ook dit kan nu online in ons online-condoleanceregister.

Martin: “Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Indien gewenst kunnen wij de reacties laten bundelen en afdrukken, zodat er een mooi herinneringsboekje ontstaat.” Zowel deze manieren van condoleren als de condoleancekaarten per post zijn een grote steun voor de nabestaanden.

Catering to go

Vanaf het moment dat de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus ingingen, was het mogelijk om op locatie ‘catering to go’ te regelen, om zo toch iets te eten en te drinken mee te kunnen geven aan degenen die bij de begrafenis of crematie aanwezig waren. Vanaf 1 juni mocht er weer koffie en thee worden geserveerd en dat bakkie troost, daar hebben mensen echt behoefte aan, zo vertellen de uitvaartbegeleiders. Adri: “Onze gastdames mogen tijdens een nazit weer een broodje bij de koffie serveren en zo gaan we stapje voor stapje weer terug naar het oude normaal.”

Hand op het hart

Als uitvaartbegeleiders missen we wel dat we geen hand kunnen geven of dat we geen arm om iemand heen kunnen slaan. We willen mensen ondersteunen en ze sterkte wensen, maar dat moeten we nu doen op 1,5 meter afstand. We condoleren nu met onze hand op ons hart in plaats van het geven van een hand, zegt Martin.

Adri: “Het gaat bij ons om de wensen van mensen en we willen iedereen inspireren door te laten zien op hoeveel verschillende manieren een uitvaart georganiseerd kan worden. We benadrukken het nog maar een keer: er is veel mogelijk!”


Deze bijdrage wordt je aangeboden door Uitvaartcentrum Woerden De Laatste Eer. Meer over Uitvaartcentrum Woerden De Laatste Eer ontdekken?

Uitvaartcentrum Woerden De Laatste Eer uitvaartcentra

Oudelandseweg 52, Woerden

Bekijk meer:uitvaartcentra

Lees ook:

Uitvaartcentrum Woerden

Martin: ‘Vertellen dat een dierbare is overleden, is niet makkelijk’

“Het uitvaartcentrum in Woerden is 24/7 bereikbaar en je krijgt altijd een medewerker van het team a...

adv.