Kinderopvang De Lange Keizer

Over Kinderopvang De Lange Keizer

De Lange Keizer is een kinderopvang en bso met meerdere locaties, verdeeld over Westland, Midden-Delfland en Rijswijk.

Kinderen mogen zelf kiezen
Bij de Lange Keizer mogen kinderen hun gang gaan en eigen bezigheden opzoeken. Er worden wel activiteiten aangeboden, maar kinderen mogen zelf kiezen of ze daaraan meedoen. De activiteiten zijn gericht op zelfontplooiing van de kinderen. Dat betekent dat de pedagogisch medewerkers niet zelf werkjes maken voor de kinderen, maar divers materiaal aanbieden en de kinderen daar vervolgens in begeleiden.

Spelmateriaal prikkelt de fantasie van kinderen
Bij de Lange Keizer is er niet alleen kant-en-klaar speelgoed, maar bijvoorbeeld ook een grote kartonnen doos waar ze met de kinderen een auto, boot of huis van maken. De medewerkers blijven op zoek naar nieuwe en uitdagende materialen: niet zozeer naar speelgoed.

Natuur en milieu is belangrijk bij De Lange Keizer
Halen en brengen gebeurt bij De Lange Keizer lopend of met de bakfiets, afval wordt gescheiden en knutselmateriaal wordt hergebruikt. Verder vindt de Lange Keizer dat het met de juiste kleding altijd mooi weer is. Er staan regenlaarsjes en ouders mogen een setje reservekleding meegeven, zodat de kinderen lekker buiten kunnen spelen. Verder is er een ‘groene medewerkster’: zij komt regelmatig langs om natuur- en recycleactiviteiten te doen met de kinderen.