Kijk je ogen uit op de open dag van deze bijzondere VMBO-school

Aangeboden door Zuiderpark College 9 januari 2019

Maken jij en je kind dit jaar de belangrijke keuze voor een middelbare school? Het Zuiderpark College is een bijzondere VMBO-school, met – voor wie dat wil – extra aandacht voor sport. Op woensdag 23 januari 2019 kun je het met eigen ogen zien en ervaren tijdens de open dag.

Wij kregen alvast een rondleiding door het grote, maar toch knusse pand, en keken onze ogen uit. Dat is wel even anders dan wat wij kennen uit onze middelbareschooltijd! Voor iedere onderwijsrichting is er een praktijklokaal, dat niet onderdoet voor een echte garage, kapsalon, kraamafdeling, of noem het maar op. Ook worden er allerlei activiteiten georganiseerd om het onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk. Leerlingen binnen het profiel Zorg en Welzijn organiseren bijvoorbeeld verwendagen voor ouderen, inclusief bingo en manicure en het voorbereiden van een lunch.

Lees verder onder de foto’s >

Aandacht voor iedere leerling

Aandacht voor iedere leerling, duidelijkheid, structuur en rust staan voorop bij het Zuiderpark College. Om dit in stand te houden vind je hier leerlingbegeleiders en pedagogisch medewerkers die extra ondersteuning bieden, en een vertrouwenspersoon. Het belangrijkste doel is dat leerlingen zich thuis voelen op de school. In totaal lopen er zo’n 750 leerlingen rond, maar toch voelt het heel gemoedelijk en kleinschalig. Dat komt onder meer door de vier trappenhuizen en het feit dat de leerlingen gefaseerd binnenkomen: de onderbouw begint om 8.30 uur en de bovenbouw om 9.00 uur. Ook vinden de pauzes niet gelijktijdig plaats.

Digitaal portfolio en stages

Vanaf de eerste klas worden er bliksemstages georganiseerd, zodat de leerlingen zich alvast kunnen oriënteren op hun toekomst door een kijkje te nemen bij verschillende bedrijven. In het derde en vierde jaar lopen ze twee keer drie weken stage om alvast te proeven van het werkveld. In een digitaal portfolio, dat ook voor ouders inzichtelijk is, plaatsen leerlingen werk waar ze trots op zijn. Zo ontdekken ze optimaal waar hun talent ligt en wat ze leuk vinden. En omdat er afspraken worden gemaakt over baangaranties, zijn er leerlingen die nu al baangarantie hebben voor na hun MBO-tijd!

Lees verder onder de foto’s >

Vijf verschillende profielen

Het Zuiderpark College biedt de Theoretische Leerweg (MAVO), Gemengde Leerweg, Kaderberoepsgerichte Leerweg, Basisberoepsgerichte Leerweg en Internationale Schakelklas (ISK). Het onderwijs hier kent vier leerjaren, waar leerlingen in het derde jaar een richting kiezen: Zorg en Welzijn (Z&W), Economie en Ondernemen (E&O), Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE) of Mobiliteit en Transport (M&T). Voor sportieve jongeren biedt de school extra kansen, met het programma SPORT+.

Het SPORT+ programma

Het SPORT+ programma betekent twee uur per week extra les in sport. Dit jaar zijn de leerlingen bijvoorbeeld naar De Kuip en Jumping XL geweest, maar ook intern wordt er allerlei leuks georganiseerd. De deelnemers gaan niet alleen op excursie en zelf sporten, maar gaan ook praktisch aan de slag met onder meer het organiseren van sportdagen voor basisscholen en verzorgingstehuizen. Voor de vijftig euro extra die het programma jaarlijks kost, krijgen de leerlingen ook een trainingspak. Naast het SPORT+ programma biedt de school na schooltijd Talentworkshops aan. Zo ontwikkelen de leerlingen hun creatieve, sportieve en culturele talenten. Denk aan een fotografie-, kook- of dansworkshop. Klik hier voor meer informatie.

De open dag vindt plaats op woensdag 23 januari 2019, van 15.00 tot 19.30 uur.

Zuiderpark College

gemeente en lokale diensten

Montessoriweg 26, Rotterdam

Bekijk meer:gemeente en lokale diensten

adv.