Randmeren

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Noord-Veluwe wordt een energieneutrale regio: zo ziet dat eruit

Aangeboden door IGEV – Innovatiecentrum 4 juni 2020

De Noord-Veluwse gemeenten Putten, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek, Elburg en Hattem proberen het energieverbruik van bedrijven in de regio terug te dringen. Ook het opwekken van duurzame energie wordt bevorderd. Bedrijven spelen hierbij een belangrijke rol. Het project Energieke Noord-Veluwse Bedrijven helpt ondernemers daarom om slim te investeren in energiemaatregelen. ”We hopen dat ondernemers in deze regio actief aan de slag gaan met energiebesparing. Ons nieuwe project draagt hier met praktische hulp aan bij”, vertelt Bob Bergkamp. Hij is wethouder in Oldebroek en voorzitter van de stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Veluwe.

Op dit moment werken wij op de Noord-Veluwe aan een Regionale Energie Strategie, het is een belangrijke stap naar een energieneutrale regio. We willen dat in 2030 ongeveer zestig procent van de gebruikte elektriciteit wordt opgewekt via zonne- en windenergie. Dat is ongeveer tien keer meer dan nu. Hiermee verlaagt de regio de uitstoot van broeikasgassen met bijna vijftig procent.”, vertelt Bob. Het project Energieke Noord-Veluwse Bedrijven is onderdeel van de strategie. 

Meer zonne- en windenergie

Het bedrijfsleven speelt een grote rol in het streven naar een energieneutrale regio. De wethouder legt uit: ”De energiestrategie richt zich op het grootschalig opwekken van duurzame energie. Daar hoort de inzet van zonnepanelen op daken bij. Ondernemers zullen dus nodig zijn om voorzieningen op de daken van hun bedrijfspanden te realiseren. Ondernemers kunnen ook een rol vervullen in het helpen bij het op grote schaal opwekken van energie op daarvoor bruikbare gronden. In de polder van Oosterwolde gaan we bijvoorbeeld met agrariërs in gesprek over de mogelijkheden voor zonne- en windenergie. Daarnaast is de bestaande kennis bij diverse bedrijven op het gebied van duurzaamheid van groot belang voor de uitvoering en realisatie van de Regionale Energie Strategie.”

Energiebesparing vaak onbekend terrein

Energiebesparing en energieopwekking besparen kosten, toch moeten ondernemers vaak nog gemotiveerd worden om maatregelen te treffen. Begrijpelijk volgens de wethouder: ”Energiebesparing is vaak onbekend terrein is voor ondernemers. Zij zijn uiteraard vooral bezig met het leveren van hun producten en diensten aan hun klanten. Dan blijft er weinig tijd en ruimte over om structureel aandacht te besteden aan iets relatief onbekends. Bovendien zijn er weinig ‘kant- en klaar oplossingen’. De ondernemer stapt dus vrijwel altijd in een onderzoekstraject van een scan, de inventarisatie van mogelijke oplossingen, de selectie van de uitvoerende partijen enzovoort.”

Energiescan voor bedrijven

Het project Energieke Noord-Veluwse Bedrijven is voor bedrijven met een stroomverbruik tussen 50.000-200.000 kWh en/of een gasverbruik tussen 25.000-75.000 m3. ”We bieden de service van gratis advisering, toegespitst op de specifieke omstandigheden van de onderneming. Hierdoor krijgt een ondernemer een indruk van concrete energiemaatregelen die hij kan nemen voor zijn bedrijf, die hij vervolgens kan verwerken in een meerjarig investeringsplan. Een energiescan helpt bedrijven om de puzzel van investeringen en besparingen inzichtelijk te maken.”

Meer informatie over het project Energieke Noord-Veluwse Bedrijven vind je hier.Deze bijdrage wordt je aangeboden door IGEV – Innovatiecentrum. Meer over IGEV – Innovatiecentrum ontdekken?

IGEV – Innovatiecentrum

gemeentediensten

Bekijk meer:gemeentediensten

adv.