Verhoging van belastingen, woonlasten en parkeren in Harderwijk: dit betaal je in 2022

weersverwachting weer weerbericht harderwijk maart 2021 ermelo putten
Plantagepark in Harderwijk. Foto indebuurt Randmeren

Ondanks dat het erop leek dat we minder zouden betalen aan woonlasten in Harderwijk, is niets minder waar. We gaan 1,6 procent meer betalen in 2022. Een handig lijstje met de kosten van de belastingen, woonlasten, parkeerkosten en meer in 2022 in Harderwijk.

De belastingen en nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2022.

Van reinigingsheffingen tot hondenbelasting

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 23 december 2021 de tarieven vastgesteld voor gemeentelijke belastingen en diensten in 2022: de onroerendezaakbelastingen, reinigingsheffingen, hondenbelasting, riool- en waterzorgheffing, precariobelasting, reclamebelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting, de haven- en marktgelden, begraafplaatsrechten, parkeerbelastingen en diverse leges.

Eigen huis, dit is de OZB

De OZB-tarieven zijn afhankelijk van de waarden van (niet-)woningen. Voor 2022 wordt uitgegaan van de WOZ-waarde naar waardepeildatum 1 januari 2021. Die waarde staat ook op het aanslagbiljet 2022. Ten opzichte van de waarde naar peildatum 1 januari 2020 zijn de gemiddelde waarden van de woningen in Harderwijk gestegen met 9,0 procent. Het trendpercentage 2021 is vastgesteld op 1,6 procent. De raad heeft de OZB-tarieven nu als volgt vastgesteld.

– woningen – eigendom: 0,10050% van de vastgestelde taxatiewaarde
– overige onroerende zaken – eigendom: 0,26486% van de vastgestelde taxatiewaarde
– overige onroerende zaken – gebruik: 0,21262% van de vastgestelde taxatiewaarde

Swipe door voor meer over afvalbelastingen, wat je betaalt voor trouwen en nog meer kosten >

Betalen voor afval in 2022 in Harderwijk

Vanaf 1 januari 2022 wordt de nieuwe strategie ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG) ingevoerd. Het doel is om de hoeveelheid restafval omlaag te brengen en het percentage gescheiden schone grondstoffen te laten stijgen. Daarvoor zijn nieuwe tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing opgenomen, in principe 100 procent kostendekkend op begrotingsbasis. De tarieven voor 2022 zijn als volgt:

Een vast belastingtarief per belastingjaar per perceel:
– eenpersoonshuishoudens: € 70,75
– meerpersoonshuishoudens € 100,75

Een variabel belastingtarief per perceel:

– restafval per lediging van 140 liter container € 4,50
– restafval per lediging van 240 liter container € 8,00
– ontgrendelen van een ondergrondse container voor restafval met afvalpas € 1,60

Verzamelcontainer

Voor de huishoudens waar het niet mogelijk is om de aanbiedingen van restafval te registreren (dus per lediging of ontgrendeling), omdat er sprake is van maatwerk of een verzamelcontainer zonder toegangsregistratie met afvalpas, wordt een vast tarief opgelegd. Dit vaste tarief is gebaseerd op een gemiddeld aantal aanbiedingen van restafval. Voor een eenpersoonshuishouden is dat € 70,75 + € 90,00 = € 160,75 en voor een meerpersoonshuishouden is dat € 100,75 + € 129,00 = 229,75.

Gratis grofvuil wegbrengen

Huishoudens kunnen jaarlijks twee keer gratis grofvuil wegbrengen naar het Milieupark aan de Daltonstraat; de daarop volgende keren kosten € 15,00 per bezoek.

Parkeerkosten

De tarieven voor het parkeren zijn met 5 procent verhoogd ten opzichte van 2021. Dat betekent voor het vergunningengebied Binnenstad een bedrag van 157,50 euro, voor het parkeerterrein aan de Boulevard 105 euro en voor de Houtwal is het tarief verhoogd tot 173,30 euro. Een vergunning voor alle parkeerterreinen (met uitzondering van de bewonersterreinen en parkeergarages aan de Bleek, Boulevard, Scheepssingel, Hortus en Houtwal) kost 430,50 euro.

Bezoekersvergunning

Het tarief van een bezoekersvergunning bedraagt 26,30 euro per jaar, waarmee het bezoek 50 uur gratis mag parkeren op de parkeerterreinen buiten de binnenstad. De bewoner kan maximaal eenmaal het parkeertegoed opwaarderen met 50 uur voor het bedrag van 26,30 euro. Het parkeertegoed is een kalenderjaar geldig. Het openstaande parkeerurentegoed vervalt per 31 december van het kalenderjaar en er vindt geen restitutie plaats van het parkeertegoed.

Trouwen, toeristenbelastingen en meer

Trouwen
In het kader van kostendekkende tarieven is de goedkoopste variant voor een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie in het stadhuis aan de Havendam of in de oude gemeentehuis aan de Markt het tarief vastgesteld op 358,65 euro.

Rijbewijs 41,60 euro.

Hondenbelasting: 62,75 euro per hond per jaar. 

Begraafplaatsrechten
Deze zijn met de trend van 1,6 procent verhoogd.

Marktgelden
Deze zijn met de trend van 1,6 procent verhoogd.

Reclamebelasting
Deze zijn met de trend van 1,6 procent verhoogd.

Riool- en waterzorgheffing
De rioolheffing is op begrotingsbasis 100 procent kostendekkend. De tarieven voor 2022 zijn gehandhaafd ten opzichte van 2021: voor woningen is het tarief 144,75 euro en voor niet-woningen een bedrag van 241 euro.

Toeristen- en forensenbelasting
De tarieven voor de toeristen- en forensenbelasting zijn met de trend van 1,6 procent verhoogd.

In februari de nota

Je ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen eind februari 2022. Een aantal belastingen wordt opgelegd op één gecombineerd aanslagbiljet: de OZB, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, begraafplaatsrechten, reclamebelasting, riool- en waterzorgheffing en precariobelasting. Aanslagen van meer dan 100 euro maar minder dan 10.000 euro kunt u desgewenst automatisch betalen in tien maandelijkse termijnen. Ook de parkeervergunningen kunnen in tien termijnbetalingen betaald worden. Dit zal dan worden geïncasseerd via het automatische incasso.

We zochten nog veel meer voor je uit…

Volg indebuurt Randmeren ook op Instagram en Facebook.

Meer in deze categorie

Nieuws

Ga naar “Wat leuk! Met dit tooltje kun je zien hoe oud of jong elk huis of gebouw is”

Wat leuk! Met dit tooltje kun je zien hoe oud of jong elk huis of gebouw is

Nieuwbouw in Putten. Foto indebuurt Randmeren
Ga naar “Wat een verschil: zo hard zijn de huizenprijzen in Harderwijk, Ermelo en Putten gestegen”

Wat een verschil: zo hard zijn de huizenprijzen in Harderwijk, Ermelo en Putten gestegen

Huizen in Harderwijk. woningzoekenden in harderwijk huren sociale huur koopwoningen gemiddelde verkoopprijs woonlasten 2022
Ga naar “Dudley, Eunice en Franklin: dit is de stormschade in Harderwijk, Ermelo en Putten”

Dudley, Eunice en Franklin: dit is de stormschade in Harderwijk, Ermelo en Putten

storm schade harderwijk ermelo putten

In onze gids