Randmeren

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Voor het eerst naar school? Bezoek dan de open dagen tijdens de School!Week

Aangeboden door Stichting Proo 5 maart 2020

Ouders met schoolgaande kinderen opgelet! Het openbaar onderwijs op de Veluwe opent haar deuren voor alle ouders en (toekomstige) leerlingen tijdens de School!Week van 16 tot en met 20 maart. School!Week is een jaarlijkse week waarin het openbaar onderwijs in de spotlights wordt gezet. Ook een aantal scholen van Stichting Proo, onderdeel van Aurora OnderwijsGroep, doet mee en organiseert diverse activiteiten voor jong en oud. Thema van dit jaar: Wat is jouw verhaal?  

School!Week

Tijdens School!Week worden er op de scholen van Stichting Proo verschillende activiteiten georganiseerd, zodat je vast kunt ‘proeven’ welke school bij jou past. De Korenbloem in Putten houdt een speciale VIP-ochtend, waarin Very Important Peuters mogen meedraaien met de kleutergroep. Ook de Nieuwe Wisselse school in Epe geeft ouders en hun peuters vast een kijkje in de toekomst: zij organiseren op 16 maart Peutergym. Ben jij erbij? 

De precieze data voor alle open dagen zijn te vinden op de Facebookpagina van Stichting Proo en de scholen, de website(s) en in de huis-aan-huiskranten.

Bekwaam, betrokken en nieuwsgierig

Tijdens de School!Week laten de scholen zien hoe er wordt gewerkt vanuit de kernwaarden van Stichting Proo. De stichting heeft 22 openbare basisscholen in de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Daarnaast beschikken ze over een Expertisecentrum Hoogbegaafdheid en Asielzoekersschool De Vlieger in Harderwijk. Veel locaties, maar allemaal met dezelfde kernwaarden: bekwaam, betrokken en nieuwsgierig. Voorzitter Inge Vaatstra: ”De ene school legt meer het accent op toekomstbewust onderwijs, de andere op meertaligheid. Tijdens de open dagen in de School!Week kun je zelf ervaren – en voelen – op wat voor manier de scholen aan deze kernwaarden werken. Op onze scholen wordt goed onderwijs gegeven met oog voor de talenten van ieder kind.”

Persoonsvorming begint op de basisschool 

De overkoepelende kernwaarden van Aurora OnderwijsGroep zijn vrijheid, relatie en diversiteit. En dat is volgens Inge van groot belang voor de maatschappij van nu. Een verhaal wat zij dan ook graag naar voren willen brengen tijdens School!Week.

”Wij zijn ervan overtuigd dat de scholen moeten worden ingericht op diversiteit. De Nederlandse samenleving is gebaat bij mensen die het samen willen doen en niets of niemand uitsluiten. Het zou mooi zijn wanneer de scholen een afspiegeling worden van zo’n maatschappij. Dat we kinderen leren, ongeacht hun afkomst of achtergrond, dat je samen verder komt. Dat je elkaar moet leren kennen om iedereen oordeelvrij tegemoet te treden. Dat zien wij als toekomstgericht: de kinderen leren hoe je samen leert, met respect voor elkaar. Op school vindt een groot deel van de persoonsvorming plaats, daar besteden wij als stichting veel aandacht aan.”

Samen leren

De kracht van samen leren, dat vindt Stichting Proo een belangrijk onderwerp. ”We moeten veel meer de verbinding met elkaar opzoeken. We zien de beweging, ook bij andere scholen, dat we er meer en meer van doordrongen zijn dat we het samen moeten doen. In bijna alle gemeenten werken wij dan ook met andere basisscholen, als het gaat om bijvoorbeeld taalklassen voor anderstaligen en passend onderwijs. Leerlingen van andere scholen kunnen gebruik maken van de hoogbegaafdenklassen van ons Expertisecentrum Hoofdbegaafdheid. We zetten leerkrachten in van andere scholen, op bijvoorbeeld de Asielzoekersschool. Voor een doorlopende leerlijn naar het voortgezet onderwijs werken we ook samen met de RSG’s in Harderwijk en Epe.”

Trots

School!Week is volgens voorzitter Inge niet alleen voor de toekomstige leerlingen en hun ouders, maar ook voor de leerkrachten. ”We zijn trots op onze scholen. Dat het openbaar onderwijs deze week in de spotlights staat, is een erkenning voor de mensen die elke dag maar weer voor dezelfde uitdaging staan.” Meer over Stichting Proo ontdekken?

Stichting Proo

basisscholen

Elspeterweg 22a , Nunspeet

Bekijk meer:basisscholen

adv.