Zorg jij voor een dierbare met een beperkte levensverwachting? Zó kun je ook voor jezelf zorgen

Aangeboden door Thuis Ondersteuning Laatste Levensfase (TOLL) 18 december 2017

Als iemand van wie je houdt niet meer kan genezen, voelt het vaak vanzelfsprekend om voor hem of haar te zorgen. Wie kan dat immers beter dan jij? Zorgen is een zware taak, en daarom zijn de vrijwilligers van Thuis Ondersteuning Laatste Levensfase er om jóu kosteloos te ondersteunen op een manier die past bij wie jij bent.

Wie is er eigenlijk voor jóu?

Iemand bij staan die steeds meer gezondheid en welzijn moet inleveren is erg zwaar, je voelt je machteloos. Toch wil je graag zoveel mogelijk doen om zijn of haar laatste levensfase zo aangenaam mogelijk te maken. Hoewel niet iedereen zich in het woord ‘mantelzorger’ zal herkennen, zijn er veel mensen die de zware taak van zorgen voor een ander op zich nemen. Maar, wie zorgt er eigenlijk voor jou? Hoe beter je voor jezelf zorgt, hoe meer een ander aan je heeft.

Thuis Ondersteuning Laatste Levensfase

Kopje koffie

Thuis Ondersteuning Laatste Levensfase is een initiatief van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nijmegen (VPTZ) en van Hospice Bethlehem. Samen bundelen deze twee organisaties hun kennis en ervaring om mensen zo goed mogelijk te ondersteunen in de intensieve zorg voor een naaste die tot het laatst thuis wil blijven. Voor wie nu denkt ‘die hulp heb ik niet nodig, ik kan het wel alleen‘, is het belangrijk om te weten dat veel mantelzorgers ernstig overbelast raken. Dat kan voorkomen worden als je tijdig hulp inschakelt. Jíj bepaalt wat je nodig hebt. Wil je gewoon eens een kopje koffie drinken met iemand die weet waar ‘ie het over heeft? Kan. Wil je vragen waar je het beste speciale verzorgingsproducten koopt? Kan ook. Alle steun ontvang je thuis, in je eigen omgeving, op jouw moment.

Er is niemand die beter kan zorgen dan een mantelzorger. Maar je kunt het niet alleen.”
Carel Veldhoven, huisarts.

Thuis Ondersteuning Laatste Levensfase

Vincent zorgde tien jaar lang voor zijn moeder

Vincent Bökkerink is de coördinator van de thuisbegeleiders van Thuis Ondersteuning Laatste Levensfase en al 14 jaar actief in de palliatieve zorg. Hij is echter ook ervaringsdeskundige in de zorg voor zijn moeder. ‘Tien jaar lang draaide mijn leven grotendeels om de zorg voor mijn moeder. Ik heb veel zorg afgehouden omdat ik het liefst alles zelf wilde doen. Dat heeft achteraf geleid tot een burn-out. Nu zie ik in dat ik bang was de regie kwijt te raken. Ik had in een vroeger stadium hulp moeten inschakelen. Toen was ik daar nog ontvankelijk voor, later niet meer. Waar ik het meest behoefte aan had gehad, was iemand die met me meedacht. Iemand met wie ik een vertrouwensband had en die samen met mij zocht naar mogelijkheden,’ vertelt hij.

Thuis Ondersteuning Laatste Levensfase
Een foto van Vincent en zijn moeder.

Vraag op tijd om steun

Nog te vaak onderschatten zorgers wat voor een zware taak ze volbrengen. Thuis Ondersteuning Laatste Levensfase heeft ervaring met mensen die er pas laat achter kwamen dat ze wel een helpende hand of luisterend oor hadden kunnen gebruiken. Dit kan leiden tot gevoelens van overspannenheid of depressie. En dat kun je nou net niet gebruiken in een situatie waarin je er wilt zijn voor jouw dierbare. Steun vragen is niet makkelijk, maar soms wel heel erg nodig. Denk ook aan jezelf, dan pas kun je er écht zijn voor anderen in hun laatste levensfase.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Thuis Ondersteuning Laatste Levensfase (TOLL) thuiszorg

Sint Anthoniusplaats 10, Nijmegen

Bekijk meer:thuiszorg

Meer over

Gezondheid