Lintjesregen 2021: deze 28 Leidenaren zijn in het zonnetje gezet

Maar liefst 28 Leidenaren zijn op maandag 26 april in het zonnetje gezet. Zij kregen een koninklijke onderscheiding tijdens de welbekende lintjesregen in de Hooglandse Kerk. De uitreiking was helaas ook dit jaar in aangepaste vorm, vanwege de coronamaatregelen.

Sam Jacobus Anes en Bea Hilly Anes-Pol: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sam is al bijna 50 jaar actief lid en leiding bij scoutinggroep De Dauwtrappers en is al 25 jaar penningsmeester van de Sint-Jorismarsen. Bea is vrijwilligster binnen de protestantse geloofgemeenschap De Verbinding en is binnen de serviceflat Schoonhoven lid van het pastoraal team. Samen gingen Sam en Bea namens de Vredeskerk veertien keer mee op hulptransporten met voedsel en kleding naar het verarmde Roemeense dorpje Istihaza.

Maaike Godelieve Beij-Valkenburg:
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Maaike Valkenburg was in 1988 een van de oprichters van Leidse bridgevereniging Crash. In 1997 stond ze aan de wieg van het Denksportcentrum Leiden en was daar ook meer dan 20 jaar bestuurslid. Sinds 2007 is ze ook actief betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse Leiden Chess Tournament.

Jacobus Gerardus van de Born (John): Lid in de Orde van Oranje Nassau

John is al sinds 1952 kapper in Leiden. Daarnaast was hij vrijwilliger en bestuurslid van de Winkeliersvereniging Stevensbloem en van de Wijkraad de Stevenshof. Daarom wordt John ook wel ‘Meneer Stevenshof’ genoemd.

Henriëtte van den Broek-van Dijkhuizen: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Henriette verzorgt al sinds 1992 de PR van diaconaal centrum de Bakkerij. Daarnaast beheert ze het archief van de diaconie. Sinds 2004 is ze voorzitter van het College van Vrouwenkraammoeders. Ook is ze diaken en lid van de wijkkerkenraad van de Regenboogkerk geweest.

Christine Mary Catlender: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Christine was vanaf eind jaren ’80 apotheker in Voorschoten. Sinds 1988 was zij daarnaast
belangeloos actief bij de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF) (de geneeskundige werking van planten). Zij leverde een belangrijke bijdrage in de legalisering en beschrijving van plantaardige geneesmiddelen. Mede dankzij haar inzet voor de organisatie Mercy Ships Holland, die op een schip gratis chirurgische hulp biedt, kregen meer dan duizend van de allerarmsten in West-Afrika een gratis operatie en daarmee hoop op een betere toekomst.

Hans van Dam: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Hans wordt in oktober 75 en is dan al ruim 50 jaar actief voor de gemeente Leiden. In 1970 werd hij gemeenteraadslid voor de PvdA en in 1974 werd hij wethouder financiën. Van 1980-1982 had hij de portefeuille Onderwijs, Welzijn en Sport. Ook is hij lange tijd voorzitter van de FNV-senioren in Leiden geweest. Bij Speeltuinvereniging Zuiderkwartier zette hij zich als voorzitter in voor de komst en de bouw van het nieuwe clubhuis.

Pieter Deegenaars: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

‘Opa Piet werd vrijwilliger vanaf het moment dat zijn kleindochter Nikkie leerde zwemmen tijdens het schoolzwemmen. Kinderen van de Mytylschool, die lichamelijk, meervoudig beperkt en langdurig ziek kunnen zijn, vergen namelijk veel begeleiding. Hij doet dit altijd met veel respect en hij bekijkt alle mogelijkheden per kind. Ieder schooljaar zijn er zo’n 20 nieuwe stagiaires voor wie hij een luisterend oor is. ‘Opa Piet’ is er op alle de dagen dat er wordt gezwommen en begeleidt dan vijf groepen achter elkaar. Dat doet hij al 22 jaar lang!

Simon van Dullemen: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Simon was tot juni 2020 dertig jaar lang werkzaam als Stralingsdeskundige en wetenschappelijk docent bij het LUMC. Daarnaast was hij belangrijk in het contact met de overheid en het netwerk van stralingsdeskundigen. Ook maakte hij de afgelopen 30 jaar deel uit van de landelijke examencommissie van de opleiding

Ronald Antoine Haverman: Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Ronald stond in 2000 aan de basis van de succesvolle introductie van de OV-fiets in ons land. Die geel-blauwe fietsen kent iedereen inmiddels. In 2008 werd Ronald mede-directeur van MyWheels, dat deelauto’s verzorgt.

Jean Marie Hermans: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Jean Marie was gemeenteraadslid namens de VVD van 2000-2002 en van 2006-2010. Daartussenin was hij projectmanager ter versterking van het ministerie van Financiën in Paramaribo. Sinds 2016 is hij belangeloos voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie. Als voorzitter weet hij de tegengestelde belangen van industrie, groothandel en apotheken te verenigen en maakt hij zich sterk voor een systeem waar de Nederlandse patiënt bij gebaat is.

Reini Elisabeth Hulsker-Bosma: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Reini zet zich al sinds 1992 vrijwillig in toen zij als Secretaris-Penningmeester aantrad bij de Stichting Samenwerkende Fondsen Leiden (SSFL). Het grootste deel van haar activiteiten nu speelt zich in de Wijkvereniging Roomburg af. Daar is zij vanaf de oprichting in 2006 tot op de dag van vandaag penningmeester. Ze doet al haar vrijwilligersactiviteiten voor de wijk vanuit haar hart; voor Reini is het belangrijk dat mensen elkaar kennen en naar elkaar omkijken.

Peter Jacobus Jansen: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Peter begon bij het Rode Kruis als helper bij het toenmalige Geneeskundig peloton. Hij was ook chauffeur op de rolstoelbus. Zonder hem was er geen EHBO-materiaal op de circa 350 evenementen per jaar waarop het Rode Kruis Leiden de afgelopen jaren eerste hulp verleende. Peter is naast zijn fulltime baan al bijna 40 jaar de logistieke ruggengraat en de stille kracht achter alle nood- en evenementenhulp die het Rode Kruis Leiden verricht.

Cornelis Johannes Kiers (Cor): Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Cor Kiers is in Leiden een van de meest aanwezige en daardoor meest bekende vrijwillige ‘Rode Kruizers’. Hij is al 40 jaar actief lid. Als bestuurslid nood- en evenementenhulpverlening was hij voor Leiden onmisbaar. Ook tijdens de coronacrisis deed hij de coördinatie van niet spoedeisende ritten van en naar ziekenhuizen. Sinds kort coördineert hij het vaccinatie- en testvervoer van personen in de veiligheidsregio Hollands Midden.

Gerrit Koren: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gerrit is sinds 1968 onafgebroken vrijwilliger en bestuurslid voor de Rooms Katholieke kerk in Schoonhoven, Rotterdam en Leiden. Dat is dus al ruim vijftig jaar! In 2014 werd hij lid van het Hartebrugkoor en daarnaast kan je Gerrit kennen van zijn activiteiten voor de Leidse Rederij.

Kornelia Johanna Jannetje Korevaart (Korrie): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Korrie Korevaart studeerde in 1982 cum-laude af in Leiden in de Nederlandse taal- en letterkunde en promoveerde in de Letteren daar op 30 mei 2001. In 2004 werd zij secretaris-directeur van de
Faculteit der Kunsten van de Universiteit Leiden.

Adriana Lau-Pluis (Atie): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Atie begon 50 jaar geleden met haar vrijwilligerswerk als logomaakster en typiste bij het
Leiderdorpse voetbalteam de Zwarte Panters. Daarna zette ze zich zes jaar lang in voor de manege Liethorp uit Leiderdorp en organiseerde ze ruiterkampen. In 1988 werd zij actief als kledingmaakster en vrijwilligster bij de Leidse Uitmarkt en bij de Leidse Scratchdagen. Vanaf 1996 zet ze zich samen met anderen in voor de Pieterskerk.

Konstantinos Lekkas (Konstantin): Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Konstantin Lekkas studeerde tandheelkunde in Athene, was legertandarts en specialiseerde en
promoveerde in Nederland. In 1977 werd hij benoemd als Hoogleraar in de Kaakchirurgie aan de
Universiteit van Leiden. Hij leidde Indonesische artsen op in Nederland en gaf colleges aan de universiteit van Jakarta. Regelmatig bezocht hij met een operatieteam de meest afgelegen eilanden van Indonesië om daar wekenlang wetenschappelijk onderzoek te doen en mensen te opereren aan een hazenlip.

Cornelis Martinus Meijer (Cees): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Cees is de drijvende kracht achter het Leidse Zeemanskoor Rumor di Mare, waar hij sinds 2005 lid was en ook secretaris is geweest. Bij de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) legt hij verhalen vast van oudere Leidenaars die vertellen over hun leven in de vorige eeuw. Cees is daarnaast secretaris van Stichting Wijkcomité Vogelwijk.

Lucas Mieremet en Clazina Mieremet-Smit (Ineke): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Het echtpaar is gezamenlijk voorgedragen voor een lintje voor alles wat zij doen voor de speeltuinvereniging SV Zuiderkwartier. Lucas en Ineke zijn onmisbare vrijwilligers bij de Leidse speeltuin. Ineke is de spil in de communicatie en Lucas heeft overal wel een praktische oplossing voor.

Johannes Cornelis Ranselaar (Hans): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hans is al sinds 1988 actief in de wijk Pancras-Oost. Eerst in de wijkraad, daarna in de
wijkvereniging. Hij organiseert jaar in, jaar uit activiteiten om bewoners met elkaar in contact te
brengen. Ook schrijft hij de wijkkrant en verzorgt hij alle ICT-zaken. Daarnaast was Hans actief op de Josephschool en duo-raadslid voor D66.

Henricus Wilhelmus Smits (Henk): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Henk zat van 1983 tot 1989 in de technische commissie van de Heren Turnvereniging Excelsior, waarvan de laatste twee jaar in het bestuur. Daarna was hij jeugdtrainer, jurylid en lid van de technische commissie van Sportvereniging Katwijk Rijn. Hij was ook regionaal actief voor de Turnbond als wedstrijdleider en vrijwilliger.

Petronella Lucia de Sterke-in den Haak (Petra): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Een kleine greep uit de vele vrijwilligersactiviteiten van Petra: voor de Bibliotheek BplusC
ondernam zij leesprojecten voor kinderen met leesachterstand. Twintig jaar was zij betrokken bij Pax Kinderhulp voor de opvang van kinderen uit achterstandsmilieus. Ook deed ze twintig jaar lang iedere week Boek-aan-huis voor ouderen. Ook was ze nog cameravrouw bij de Leidse Video en Smalfilmliga.

Jannie Irene Swen-van der Ploeg (Ineke): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al sinds 1978 verzorgt Ineke op vrijwillige basis als pianiste de muzikale ondersteuning van kerkdiensten bij de Oecumenische Geloofsgemeenschap de Regenboog in de Leidse Merenwijk. Ook in de Hooglandse kerk werkte zij als organist/pianist in de mee aan de Hooggetijden op zomerse zaterdagmiddagen. Ook in verzogingshuis Groenhoven zat Jannie twaalf jaar lang achter de piano.

Wilhelmus Josephus Maria Spaan (Willy) Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Willy Spaan promoveerde in 1984 met een proefschrift over coronavirussen. In 1990 werd hij benoemd tot hoogleraar Virologie in het LUMC. In 1997 werd hij hoofd van de afdeling Medische
Microbiologie. Dat combineerde hij met het voorzitterschap van het Centrum voor Infectieziekten. Sinds 2015 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van het LUMC.

Maria Margaretha Tijssen-Wassink (Marja): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Marja is dit jaar 35 jaar vrijwilliger bij de Leidse Stichting Speel-O-Theek Pinokkio (SOT). Zij
was uitleenmedewerkster en werd later secretaris. Ze schreef zelf een programma voor het uitlenen van het speelgoed, de inschrijving van nieuwe leden en het administreren van de betalingen. Ook stak Marja talloze uren in het opzetten van de website van Pinokkio en ze digitaliseerde een volledige speelgoedcatalogus mét alle gebruiksaanwijzingen. Zo konden ook in coronatijd klanten nog speelgoed ophalen. Zonder haar was dit niet mogelijk geweest.

Emile Herman Jan van Aelst: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Emile schrijft sinds 2006 onder de naam Leidse Glibber over alle evenementen die in Leiden plaatsvinden. Hij plaatst op zijn eigen weblog, sociale media en Sleutelstad. Ook heeft hij sinds drie jaar een eigen, wekelijkse society pagina in het Leidsch Dagblad. Sinds 1991 (vanaf de eerste editie) is hij al betrokken bij de organisatie van de Leiden Marathon.

We zochten nog veel meer voor je uit…

Meer in deze categorie

Nieuws

Ga naar “Liefde in de trein! 3 x treinflirts in Leiden uit november”

Liefde in de trein! 3 x treinflirts in Leiden uit november

Ga naar “Vorst en mist: dit is de weersverwachting voor de Leidse winter”

Vorst en mist: dit is de weersverwachting voor de Leidse winter

Ga naar “Overzicht: brand, protest en meer nieuws uit Leiden (19 – 26 nov)”

Overzicht: brand, protest en meer nieuws uit Leiden (19 – 26 nov)

In onze gids

Aanbiedingen

Ga naar “op alles van Leifheit”

op alles van Leifheit

  • Geldig t/m 4 december 2022
Ga naar “Page toiletpapier van € 5,99 voor € 2,99”

Page toiletpapier van € 5,99 voor € 2,99

  • Dirk
  • Geldig t/m 29 november 2022
Ga naar “Jan van Haasteren puzzel € 9,99”

Jan van Haasteren puzzel € 9,99

  • Kruidvat
  • Geldig t/m 11 december 2022
Ga naar “Lattenwand walnoot van € 84,70 voor € 64,37”

Lattenwand walnoot van € 84,70 voor € 64,37

  • GAMMA
  • Geldig t/m 4 december 2022
Ga naar “Chocomel van € 2,89 voor € 0,89”

Chocomel van € 2,89 voor € 0,89

  • Dirk
  • Geldig t/m 6 december 2022