Leiden

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Leiden is een regenboogstad en dit betekent het

Door Carin van der Meij 1 augustus 2020

Leiden is één van de 75 regenbooggemeenten – ook wel regenboogsteden – in Nederland. Leuk feitje, maar wat houdt dit precies in? Dat lees je in dit artikel.

Kort samengevat: een regenbooggemeente is een gemeente die zich actief inzet voor de acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI’s).

Regenbooggemeente

Van de 75 gemeenten hebben er 54 – waaronder Leiden – met de minister van onderwijs een Intentieverklaring Regenboogbeleid getekend. Met het zetten van deze handtekening geven de gemeenten aan zich actief in te zetten voor de acceptatie, emancipatie, en veiligheid van LHBTI’s in eigen stad. Dit doen ze aan de hand van drie speerpunten:

  • De sociale acceptatie van LHBTI-personen neemt toe onder de hele bevolking, maar zeker onder jongeren, ouderen en in kringen waar dat nog een taboe is.
  • Vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBTI-personen nemen af.
  • LHBTI-personen voelen zich gesteund, veilig en weerbaar op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring.

Hoe het zit met de overige gemeenten? Die zijn op eigen houtje een regenbooggemeente geworden. Vaak is dit op initiatief vanuit de gemeenteraad of inwoners zelf. Deze gemeenten hebben een ‘LHBTI-beleid’ ontwikkeld, waarin staat hoe zij zorgen voor meer acceptatie voor LHBTI’s. Na het aannemen van een motie hebben zij zichzelf uitgeroepen tot regenbooggemeente

Leiden

In maart 2018 ondertekenden alle Leidse politieke partijen het Regenboogakkoord, op initiatief van LHBTI-belangenvereniging COC Leiden. Hierin beloven de partijen een inclusief beleid met voldoende aandacht voor LHBTI’s te voeren, de veiligheid van de groep te bevorderen en LHBTI-jongeren te ondersteunen. Ook extra kwetsbare LHBTI-groepen zoals asielzoekers, roze ouderen en LHBTI’s met een beperking. Aandacht voor meer zichtbaarheid en daardoor acceptatie maakt ook onderdeel uit van de getekende belofte.

Samen maken we de stad

Daarnaast heeft de gemeente een lokaal beleid opgesteld onder de noemer Samen maken we de stad. In het beleid staat omschreven hoe Leiden ervoor wil zorgen dat de stad een plek is waar iedereen welkom is om te wonen en te werken. Het volledige plan kun je hier terugvinden, maar wij geven een paar voorbeelden:

  • De gemeente geeft het goede voorbeeld en zorgt voor zichtbaarheid in de stad door bijvoorbeeld het hijsen van de regenboogvlag bij het stadhuis op National Coming Out Day en andere toepasselijke momenten.
  • De gemeente werkt samen met onder andere LHBTI-belangenvereniging COC en de GGD aan voorlichting op scholen.
  • In juni dit jaar heeft de gemeente besloten om LHBTI-slachtoffers van discriminatie te steunen, door een app te ontwikkelen waarmee het doen van aangifte makkelijker wordt.

Woon jij in Leiden en heb je plannen die bijdragen aan meer zichtbaarheid en acceptatie van Leidse LHBTI’s? Of ben je al betrokken bij een organisatie die zich inzet voor queer stadsgenoten? We komen graag met je in contact voor een artikel.

Meer over

Gemeente