Dit is wat je moet weten over de Rijnlandroute

Door Carin van der Meij 23 mei 2018

Je hebt er ongetwijfeld wel eens over gehoord: de Rijnlandroute. Maar wat is het nu precies? Wij hebben alle informatie voor je op een rij gezet.

Pagina 1 / 6
⟵ swipe swipe ⟶

De Rijnlandroute

De Rijnlandroute is een enorm groot project, dat effect heeft op meerdere gebieden in Leiden en omgeving. Kort samengevat zorgt de Rijnlandroute ervoor dat er een nieuwe wegverbinding is van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. Door deze verbinding sneller en toegankelijker te maken zullen huidige knelpunten verdwijnen en zal er een soepelere doorstroom zijn. Om dit te realiseren worden er bij dit project verschillende gebieden aangepakt:

  • Aanpassingen aan de N206/Ir. G. Tjalmaweg in Katwijk
  • Reconstructie van aansluiting Leiden-West op de A44
  • Verbreding van de A44 tussen Leiden-West en (nieuw) knooppunt Ommedijk
  • Een nieuwe weg tussen de A44 en A4: de N434
  • Nieuw knooppunt Ommedijk: A44 – N434
  • Nieuw knooppunt Hofvliet: A4 – N434
  • Aanpassingen A4 tussen Zoeterwoude-Dorp en (nieuw) knooppunt Hofvliet
  • Verbreding A4 Vlietland – N14
  • Aanpassingen aan de N206/ Europaweg en het Lammenschansplein in Leiden
rijnlandroute
Beeld: Provincie Zuid-Holland

Zoals het er nu uitziet moet het volledige project in 2022 klaar zijn. Klik op het oranje pijltje voor een gedetailleerde toelichting en planning. 

N206/ Ir. G. Tjalmaweg

rijnlandroute
Beeld: provincie Zuid-Holland

Het eerste punt op het lijstje is de N206 en de Ir. G. Tjalmaweg. Deze route wordt tussen de aansluiting met de Wassenaarseweg (N441) en de aansluiting Leiden-West uitgebreid. Na de werkzaamheden zullen er twee rijstroken zijn in beide richtingen en deze zijn voor een deel verdiept. Er komen nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen genaamd Valkenburg Oost en Valkenburg West. Verder komt het Achterwegviaduct te vervallen. De Torenvlietbrug wordt verbreed naar twee bruggen met drie rijstroken richting Leiden en twee rijstroken richting Katwijk. Ook komt er een fietspad in beide richtingen. De parkstrook ten noorden van de Tjalmaweg wordt ook nog verbeterd. Het fietspad wordt gepimpt en onderdeel van de snelfietsroute van Leiden naar Katwijk.

De werkzaamheden voor dit deel starten – zoals het er nu uitziet – in de tweede helft van 2019. In 2021 moet het klaar zijn.

Aansluiting Leiden-West

rijnlandroute
Beeld: provincie Zuid-Holland

Dan de werkzaamheden bij Leiden-West. Bij dit deel wordt de N206 aangesloten op de A44. Hier worden extra toe- en afritten geplaatst en de McDonald’s wordt dit jaar nog verplaatst. Die komt meer richting Valkenburg. De A44 wordt in beide richting verbreed naar 2×4 rijstroken. Om dit te realiseren komt er over de Oude Rijn een nieuwe brug. Verder zal de afrit Leiden-Zuid niet meer bereikbaar zijn van en naar de A44. Verkeer van en naar Den Haag met bestemming Stevenshof moeten straks rijden via Leiden-West en de Haagse Schouwweg. De huidige aansluiting Leiden-Zuid zal straks in verbinding zijn met de nieuwe N434. De werkzaamheden voor het project Leiden-West zijn al begonnen.

N434

rijnlandroute
Beeld: Provincie Zuid-Holland

Ja, er komt een nieuwe weg! Namelijk de N434. Deze nieuwe provinciale weg zal tussen de A44 en de A4 komen. De N434 kruist de A44 onderlangs en de A44 blijft op de bestaande hoogte liggen. Dit wordt straks knooppunt Ommedijk. Aan de westzijde van het spoortraject Leiden – Den Haag gaat de N434 een tunnel in. De tunnel wordt ongeveer 2.500 meter lang en ligt maximaal 20 meter diep. De tunnel gaat onder Voorschoten en de Vliet door. In de Oostvlietpolder komt de N434 weer de tunnel uit en sluit vervolgens aan op de A4 bij het nieuwe knooppunt Hofvliet. De werkzaamheden voor dit project zijn al begonnen.

Knooppunt Hofvliet

rijnlandroute
Beeld: provincie Zuid-Holland

Maar dat is nog lang niet alles. Het volgende agendapunt is knooppunt Hofvliet. Wij hadden je verteld dat de N434 aansluit op de A4. Dit knooppunt heet straks Hofvliet. Hier komt een volle aansluiting (voor alle automobilisten) over de A4 heen. Dit zal ten hoogte zijn van recreatiegebied Vlietland. Om het uitzicht vanuit dit gebied te beperken komt er langs de Rietpolderweg een lage aarden wal met beplanting. Tussen Zoeterwoude-Dorp en het nieuwe knooppunt Hofvliet gaan ook dingen aangepast worden. De parallelrijbanen worden aan beide kanten verlengd tot aan dit knooppunt. Zij krijgen dan twee rijstroken. Verder zal de A4 tussen Vlietland en de N14 worden verbreed naar 2×4 rijstroken.

N206/Europaweg en het Lammenschansplein

Rijnlandroute
Beeld: provincie Zuid-Holland

Het laatste puntje op de agenda. De Europaweg wordt tijdens de werkzaamheden van de Rijnlandroute verbreed naar 2×2 rijbanen. Ook de Lammebrug wordt verbreed en ongeveer twee meter hoger. Daardoor zal de brug minder vaak open hoeven. De Trekvlietbrug wordt ook verhoogd en dit wordt een vaste brug. De wegen eromheen zullen uiteraard aan de nieuwe situatie worden aangepast. De verwachting is dat dit deel van de werkzaamheden in 2019 van start zal gaan.

In 2022 moet de Rijnlandroute helemaal klaar zijn. Wil je nog meer weten? Bekijk dan de website van de provincie Zuid-Holland.

Pagina 1 / 6
⟵ swipe swipe ⟶

Meer over

Gemeente