Hoeksche Waard

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Mentor

Aangeboden door Stichting Mentorschap Rotterdam e.o.
Vrijwilliger - 2 maart 2020 Topper

Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. zoekt in de Hoeksche Waard

vrijwilligers die mentor willen zijn.

Een mentor kan optreden als (wettelijk) vertegenwoordiger voor mensen die vanwege een verstandelijke beperking, dementie, of een psychiatrische stoornis, niet meer in staat zijn om (geheel) zelfstandig beslissingen te nemen. Het betreft vaak mensen die geen familie meer hebben waar ze voor ondersteuning op terug kunnen vallen. Deze mensen wonen in een woonvoorziening of (nog) thuis.

Mentorschap Rotterdam e.o. wordt door de kantonrechter tot mentor benoemd om de belangen te behartigen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van mensen die (deels) wilsonbekwaam zijn. De mentor ontvang een onkostenvergoeding.

Wij zoeken mensen die:

  • Gevoel hebben voor mensen met dementie, een psychische of verstandelijke beperking
  • In staat zijn indien nodig besluiten te nemen namens hun cliënt
  • Kunnen onderhandelen met zorg- en hulpverleners
  • Inzicht hebben in hun eigen handelen
  • Communicatief vaardig zijn
  • Bereid zijn gemiddeld eenmaal per twee weken hun cliënt te bezoeken

Wat doet Stichting Mentorschap Rotterdam e.o.?

  • Het werven van vrijwilligers voor het mentorschap
  • Zorg draven voor scholing en ondersteuning van de mentoren
  • Het matchen tussen mentor en cliënt
  • Het coördineren van de aanvraag voor een mentor naar de rechtbank

Woensdag 8 april 2020 starten wij met de cursus voor nieuwe mentoren: 4 avonden van 19.00 tot 22.00 uur, op 8, 15, 22 en 29 april. Heeft u belangstelling of vragen over het mentorschap, neemt u dan contact op met: 

Janneke Niemantsverdriet, 06-22961471

[email protected]

www.mentorschap-rotterdam.nl


Deze bijdrage wordt je aangeboden door Stichting Mentorschap Rotterdam e.o.. Meer over Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. ontdekken?

Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. dienstverlening

Cypruslaan 404, Rotterdam

Bekijk meer: dienstverlening