Extrahandenvoordezorg.nl

Nu gesloten

Foto: Stichting Transvorm

Over Extrahandenvoordezorg.nl

Extrahandenvoordezorg.nl is een breed, niet-commercieel samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, stichting Extra ZorgSamen en het ministerie van VWS. Het extra handen-punt van werkgeversorganisatie Transvorm verbindt in Brabant vraag en aanbod. Stichting Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met aangesloten organisaties werkt Stichting Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding.

Artikelen van Extrahandenvoordezorg.nl