MAG DAT: zelf een ‘verboden fietsen te plaatsen’ sticker op je raam plakken?

Door Marleen Smits 21 februari 2019

Je hebt ze vast wel eens gezien (of misschien heb je er zelf een): bordjes of stickers achter het raam waarop staat ‘Fietsen verboden’, ‘Hier geen fietsen plaatsen’ of iets in die richting. Je kunt ze overal kopen, maar hoe rechtsgeldig is zo’n sticker nou eigenlijk?

In de algemene plaatselijke verordening (APV) van Helmond staat in artikel 2.1.1.2: “Het is verboden een beplanting, stof, voertuig of voorwerp te plaatsen of te hebben waardoor de veiligheid, de bruikbaarheid of het normaal en doelmatig gebruik van een openbare plaats in gevaar komt, dan wel hinder of overlast ontstaat voor omwonenden.”

Met andere woorden: je mag je fiets niet voor of tegen iemand zijn huis parkeren als diegene hierdoor niet meer in en uit de deur kan. Bewoners kunnen ook hinder of overlast ondervinden wanneer het uitzicht wordt belemmerd. Een fiets tegen de muur kán dat veroorzaken. Mag je dus zo’n sticker op je raam plakken? Ja dat mag.

Rechtsgeldig

Maar hoe rechtsgeldig is zo’n sticker dan eigenlijk? Richard Hak geeft juridisch advies en heeft een website over rechtspraak en heeft dit onderwerp ook behandeld. Oké, in zijn woonplaats Den Haag, maar de strekking is hetzelfde: “Een fiets welke slechts voor een raam of gevel staat, wordt niet door deze verbodsbepaling geraakt. Hiernaast doet zich de vraag voor de genoemde voorwaarden cumulatief, danwel alternatief moeten worden gelezen. In het eerste geval dient ten alle tijde daadwerkelijk de ingang versperd te worden, wil het verbod van kracht zijn”, aldus mr. Hak.

In niet-juridische gewone mensentaal betekent dit dus dat je gerust je fiets voor iemands raam of tegen iemands  kunt zetten, ook al heeft diegene een bordje, A4’tje of sticker dat er geen fietsen geplaatst mogen worden. Zo lang je de deur niet blokkeert kun je je gang gaan – al is het niet altijd de meest nette oplossing natuurlijk.

Klacht doorgeven

Je kunt dus wel zo’n sticker opplakken, maar in de praktijk zal een fiets niet zo snel weggehaald worden door de mannen en vrouwen van Toezicht en Handhaving – die hebben waarschijnlijk wel iets beters te doen. Tenzij hij zó voor je deur geparkeerd staat dat je het huis niet uit kunt. In zo’n geval kun je een formulier van de gemeente invullen. Zo geef je jouw melding of klacht door.

Lees ook:

Opladen elektrische auto Helmond

Mag dat: parkeren bij een oplaadpaal als je geen elektrische auto hebt?

Regels: je houdt er krampachtig aan vast óf je probeert ze zoveel mogelijk te verbreken. Maar soms w...
ridderstraat-helmond

Mag dat: een parkeerplaats maken van je voortuin?

Niets is zo irritant als geen parkeerplaats vinden in de buurt van je huis. Maar als je nu een voort...
poster-plakken

Mag dat: zomaar ergens een poster plakken?

Je organiseert een evenement en wil daar aandacht voor. Dan kan je natuurlijk indebuurt tippen of je...

adv.