Helmond

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

MAG DAT: je fiets tegen andermans huis parkeren in Helmond?

Door Marleen van Amstel-Smits 28 oktober 2020

Je hebt ze vast wel eens gezien (of misschien heb je er zelf een): bordjes of stickers achter het raam waarop staat ‘Fietsen verboden’, ‘Hier geen fietsen plaatsen’ of iets in die richting. Betekent dit dan dat je ook echt je fiets niet mag parkeren? En geldt dit dan alleen wanneer er zo’n sticker staat? We zochten het voor je uit.

In de algemene plaatselijke verordening (APV) van Helmond staat in artikel 2.1.1.2: “Het is verboden een beplanting, stof, voertuig of voorwerp te plaatsen of te hebben waardoor de veiligheid, de bruikbaarheid of het normaal en doelmatig gebruik van een openbare plaats in gevaar komt, dan wel hinder of overlast ontstaat voor omwonenden.”

Belemmering

Met andere woorden: je mag je fiets niet voor of tegen iemand zijn huis parkeren als diegene hierdoor niet meer in en uit de deur kan. Bewoners kunnen ook hinder of overlast ondervinden wanneer het uitzicht wordt belemmerd. Een fiets tegen de muur kán dat veroorzaken.

Rechtsgeldig

Hoe rechtsgeldig is zo’n ‘verboden-te-parkerensticker’ dan eigenlijk? Richard Hak geeft juridisch advies en heeft een website over rechtspraak en heeft dit onderwerp ook behandeld. Oké, in zijn woonplaats Den Haag, maar de strekking is hetzelfde: “Een fiets welke slechts voor een raam of gevel staat, wordt niet door deze verbodsbepaling geraakt. Hiernaast doet zich de vraag voor de genoemde voorwaarden cumulatief, danwel alternatief moeten worden gelezen. In het eerste geval dient ten alle tijde daadwerkelijk de ingang versperd te worden, wil het verbod van kracht zijn”, aldus meester Hak.

De deur blokkeren

In niet-juridische gewone mensentaal betekent dit dat je je fiets voor iemands raam of tegen iemands huis mag zetten, ook al heeft diegene een bordje, A4’tje of sticker dat er geen fietsen geplaatst mogen worden. Zolang je de deur niet blokkeert, kun je je gang gaan – al is het niet altijd de meest nette oplossing natuurlijk.

Klacht doorgeven

Je kunt dus wel zo’n sticker opplakken, maar in de praktijk zal een fiets niet zo snel weggehaald worden door de mannen en vrouwen van Toezicht en Handhaving. Tenzij het rijwiel zó voor je deur geparkeerd staat dat je het huis niet uit kunt. In zo’n geval kun je een formulier van de gemeente invullen. Zo geef je jouw melding of klacht door.

Lees ook:

MAG DAT: je kind Helmond noemen?

Er zijn genoeg namen die je niet aan je kind mag geven. Scheldwoorden, bespottelijke namen maar ook ...
Dier begraven tuin

MAG DAT: je huisdier begraven in je tuin in Helmond?

Regels: je houdt er krampachtig aan vast óf je probeert ze zoveel mogelijk te breken. Maar soms wete...
Pippie

MAG DAT: posters aan een lantaarnpaal hangen voor je vermiste kat?

Als de kat van huis is dansen de muizen op tafel. Maar als je kat Luna of Tijger wat langer van huis...

adv.