HVO-Querido

HVO-Querido

Over HVO-Querido

HVO-Querido is er voor mensen in een kwetsbare situatie. Mensen die dakloos zijn geraakt, kampen met psychische problemen of verslaafd zijn kunnen op ons rekenen. Daarnaast richt onze begeleiding zich op sekswerkers, slachtoffers van mensenhandel en ongedocumenteerde mensen. Alle mensen die zelf opnieuw inhoud en richting aan hun leven willen geven, kunnen een beroep op ons doen. We bieden opvang, begeleiding, herstelgerichte groepen en trainingen en dagbesteding.

HVO-Querido

Bekijk meer