Groningen

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Vier keer verboden in te rijden in de Folkingedwarsstraat

Door Sharon Bremer 11 augustus 2019

Met de prachtige en soms turbulente geschiedenis die Groningen rijk is, is het leuk om zo nu en dan terug te blikken. Hoe zag Groningen er twintig, vijftig of zelfs honderd jaar geleden uit? Voor dit verhaal gaan we terug naar de Folkingedwarsstraat van 1930.

Er zijn veel Stadjers die een heleboel weten over de geschiedenis van Groningen. En gelukkig voor ons vertellen ze daar ook graag over! Simon Carmio is zo’n Stadjer en hij vertelt het volgende over deze foto: “De Folkingedwarsstraat is een betrekkelijk nieuwe naam voor een eeuwenoud straatje. In de middeleeuwen heette het de Wortstraat. In die tijd stond er een kloosterhuis aan de westzijde van de Folkingestraat vlakbij de Wortstraat, met een uitgang naar de Schoolholm. Deze hoorde bij het klooster van Bunne, bij Eelde. Kloosterlingen vonden er in oorlogstijden een veilige schuilplaats en zochten er ontspanning, bijvoorbeeld tijdens lange winters.”

Het Woerdje

“Later werd de naam van de straat veranderd in Het Woerdje. Een woerd is een verhoogd stuk land of een woonheuvel. De naam Het Woerdje heeft tot 1885 bestaan. In mei van dat jaar ontving de gemeenteraad van Groningen een verzoek van de bewoners om de straat een andere naam te geven. Er werd om naamsverandering gevraagd, omdat ‘op dit oogenblik de neringdoende bewoners en de eigenaren der huizen nog steeds den invloed ondervinden van het verleden, dat den straat achter den rug heeft, die, zooals adressanten zich uitdrukken, ‘bekend is voor een gemeene straat, doordien jaren achtereen bordeel en danshuizen in gehouden zijn’, maar die nu van dergelijke inrichtingen bevrijd is.’ (Algemeen Handelsblad, 16-05-1885) Naar aanleiding van dit verzoek reageerde het college van burgemeester en wethouders met het advies de naam van de straat te veranderen in Folkingedwarsstraat.”

Den straat bekend is voor een gemeene straat, doordien jaren achtereen bordeel en danshuizen in gehouden zijn

Gedicht

“De naam Het Woerdje werd echter niet zo maar vergeten. Eind jaren ’20 besloot het college van burgemeester en wethouders dat diverse straten in de stad aan verbetering toe waren. Belangrijke verkeerswegen werden geasfalteerd, andere straten werden voorzien van een keibestrating. De Folkingedwarsstraat behoorde tot de laatste categorie en was in 1930 aan de beurt – zie foto. Toen de klus geklaard was, werd er een feest georganiseerd en werd er speciaal voor die gelegenheid een gedicht/lied geschreven.”

Het was zoo lang een hobbelstraatje
In ’t levend hartje van de stad.
Waar menig buurvrouw bij een praatje
Met modder deerlijk werd bespat!
Maar nu – geen vuiltje of geen plasje;
Een dansvloer kan niet beter zijn!
Voor charleston – of tango-pasje
Bij ’t orgel is hier ’t fijn terrein!
De nijv’re kooplui, die er wonen
Gaan nu door ’t kinderfeestje toonen,
Hoe blij zij met ‘’t Nieuw Woerdje’ zijn!

Lees meer ‘Toen in Groningen’

Lodewijkstraat

Zo zag de Oosterpoortbuurt er 50 jaar geleden uit

Met de prachtige en soms turbulente geschiedenis die Groningen rijk is, is het leuk om zo nu en dan ...
1919

Zo zag Groningen er honderd jaar geleden uit (filmpje!)

Met de prachtige en soms turbulente geschiedenis die Groningen rijk is, is het leuk om zo nu en dan ...

adv.