Gouda

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Update bomendrama Oosthaven: vergunning was niet nodig

Door Goudse Post 16 september 2019

Naar aanleiding van de bomenkap achter het pand Oosthaven 17 en de daardoor ontstane commotie in de buurt, heeft de ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland) een en ander onderzocht, waaruit de volgende reactie werd gegeven. “De bomen zijn gekapt zonder vergunning. Na beoordeling ter plaatste blijkt dat de kap ook geen vergunning behoefde. De nog aanwezige bomen behoeven wel een vergunning alvorens zij worden gerooid. Dit is de eigenaar vandaag ook door de ODMH medegedeeld.”

Uit het onderzoek dat de ODMH heeft uitgevoerd, blijkt dat de gekapte bomen meerdere vertakkingen hadden, waardoor het lijkt dat het dikkere bomen waren, maar in feite bestonden uit meerdere stammen, afkomstig van één stronk. De bomen aan de linkerzijde komen boven een diameter van 30 cm uit, waarvoor wel een kapvergunning dient te worden aangevraagd.

Parkeerplaatsen

Vooralsnog is de ODMH niet bekend met de aanleg van 35 parkeerplaatsen. ” De ODMH heeft de vergunningen voor “het splitsen van een bestaand woonhuis in vier woningen – Oosthaven 17b tm 17e in Gouda” en “het verbouwen van het weeshuis – Groeneweg 32 en 32a tm 32d en Raoul Wallenbergplantsoen 1 tm 18 en Spieringstraat 1 en 3 in Gouda.opnieuw beoordeeld. In beide besluiten is niets terug te vinden van deze gegevens. Dit is dan ook niet meegenomen in de overweging en/of verleend. Het staat u vrij om hierover een ‘klacht/melding’ in te dienen en zal de ODMH beoordelen of dit mogelijk is.”

Lees ook:

parkeerplaats Weeshuis

Bewoners verrast: 40 bomen gekapt voor parkeerplaats hotel Weeshuis

Bijna duizend vierkantenmeter van de tuin van Oosthaven 17 wordt heringericht als parkeerplaats. In ...

In deze straat worden straks 21 bomen gekapt

In de Nieuwehaven worden de 21 platanen gekapt en vervangen voor Judasbomen. De bomen vormen al een ...

Bijzonder! Er worden 20 kerstbomen op de bodem van de Surfplas geplant

Ja, echt! Op de bodem van de Surfplas worden zaterdag 5 januari twintig kerstbomen geplant. Wat je w...

adv.