Gouda

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Wateroverlast binnenstad kan sneller aangepakt worden dan gedacht

Door Eva van Dantzig 18 september 2020

Er is veel om te doen, bodemdaling en wateroverlast in de binnenstad van Gouda. Dat er iets gedaan moet worden is bekend, maar het heeft nogal wat voeten in de (natte) aarde. Toch blijkt nu dat er sneller iets gedaan kan worden aan de hoogwaterstand dan gedacht.

Het wateroverlast in de binnenstad kan al binnen vier jaar goed worden aangepakt. Dat meldt het college van B&W van Gouda en het college van D&H van het hoogheemraadschap van Rijnland. Eerder leek het tien jaar te gaan duren.

Nieuwe planning

Wethouder Hilde Niezen is blij met de nieuwe planning: “Het waterpeil is al sinds 1970 niet meer verlaagd en dat zorgt voor veel overlast en de klimaatverandering komt daar nog bovenop. Het is hoog tijd dat we daar echt wat aan gaan doen”.

In het plan dat er nu ligt, wordt voorgesteld om in de lage delen van de binnenstad het peil stap voor stap met 25 cm te verlagen. Hierdoor wordt de zeer hoge waterstand bij een aantal gebouwen met ongeveer zeventig procent teruggebracht.

Voor- en nadelen

Zo’n 124 particulieren en vijf belangenorganisaties hebben dit voorjaar een zienswijze ingediend op het ontwerp – Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. Veel bewoners van buiten de binnenstad maakten zich zorgen over het voornemen om onderzoek te doen naar een tijdelijke peilverlaging in de gehele stadsboezem.

Peilverlaging daar kan nadelen hebben voor de honderden gebouwen op een houten paalfundering die buiten de binnenstad staan. In de nieuwe versie van het plan is dit onderdeel geschrapt.

Snel aanleggen

“We weten nu dat zo’n onderzoek lang gaat duren en de uitvoering risico’s met zich meebrengt. Dan is het beter om het compartiment snel aan te leggen en de problemen gelijk goed aan te pakken”, zegt Hilde Niezen.

Voor een samenvatting van de concept-reactie van gemeente en hoogheemraadschap op de zienswijzen en overige informatie kijk op: www.gouda.nl/stevigestad


Lees ook:

Interessant! Met deze kaart kun je zien hoeveel de bodem in jouw straat is gezakt

Wie in de Gouda woont weet: van tijd tot tijd heb je gewoon last van natte voeten door wateroverlast...

Update bodemdaling binnenstad: deze plannen liggen er nu

Wie in de binnenstad woont weet: van tijd tot tijd heb je gewoon last van natte voeten door waterove...

Meer over

Gemeente Wonen

adv.