Gouda

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

MAG DAT: op eigen initiatief collecteren voor het goede doel?

Door Kirsten Spooren 13 december 2019

Regels zijn er genoeg, maar vaak weten we eigenlijk niet goed wat er wel of niet mag. Daarom vragen wij ons bij heel veel dingen af, mag dat? Deze week: mag je op eigen initiatief geld inzamelen voor het goede doel?

De gemeente Gouda stimuleert het collecteren voor een goed doel, maar je hebt wel een vergunning nodig om op eigen titel knaken binnen te halen voor jouw nobele streven.

Lees verder onder GIPHY.

via GIPHY

Aanvraag collectevergunning Gouda

Voor de aanvraag voor zo’n collectevergunning in Gouda gelden een aantal punten waar je rekening mee moet houden:

  • Als individueel burger mag je niet collecteren: alleen wettelijk erkende instellingen kunnen een collecte aanvragen;
  • De gemeente toetst jouw aanvraag met het collecterooster;
  • Je ontvangt bericht over toekenning of afwijzing;
  • Er zijn kosten verbonden aan een collectevergunning in Gouda, namelijk €7,85.

Ook moet je na de collecte verslag doen van de activiteit en de financiën.

Regels collecte

Bovendien zijn er een aantal regels verbonden aan het collecteren in Gouda, waarvan de meeste nationaal zijn bepaald. Zo moeten de collectebussen verzegeld zijn en moet je tijdens het collecteren of inzamelen je vergunning of identiteitsbewijs bij je hebben. De minimale leeftijd om zelfstandig langs de deuren te gaan is zestien jaar en er mag één week gecollecteerd worden.

Heb jij wilde plannen met betrekking tot het collecteren? Kijk voor de zekerheid even op de site van de gemeente en maak schriftelijk een melding met daarin:

  • Naam;
  • Adres;
  • Woonplaats aanvrager;
  • Datum en tijdstip;
  • Doel van collecte;
  • Keurmerk of goedkeuring Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Lees ook:

MAG DAT: je hond aan een paaltje aanlijnen als jij boodschappen doet?

Regels zijn er genoeg, maar vaak weten we eigenlijk niet goed wat er wel of niet mag. Daarom vragen ...

MAG DAT: keukenpapier en zakdoekjes bij het gft-afval gooien?

MAG DAT: je auto parkeren op iemands privéterrein?

MAG DAT: Met knipperende fietslampjes rijden?

Meer over

Gemeente

adv.