Let op: gemeente Gouda gaat beginnen met het weghalen van fietsen bij Station Gouda

Door Kirsten Spooren 10 januari 2019

Je fiets parkeren bij Station Gouda is echt een drama, maar gelukkig gaat gemeente Gouda hier iets aan doen. Half januari beginnen ze met het opschonen van fietswrakken en weesfietsen (langdurige gestalde fietsen) rondom het NS-Station. Ook gaan ze fout geparkeerde fietsen weghalen en beboeten. 

Overlast

Vanaf half januari gaat gemeente Gouda de overlast aanpakken rondom het stationsgebied en de kop van de Kleiweg. Langdurig geparkeerde fietsen gaan ze weghalen, zodat er weer ruimte komt in de fietsenstallingen. Ook gaan ze fietsen weghalen die geparkeerd staan op straat. Fout geparkeerde fietsen worden afgevoerd naar het fietsdepot aan de Goejanverwelledijk 10. Daar kan de fiets gedurende één maand worden opgehaald tegen betaling van € 30. Wordt de fiets binnen deze termijn niet opgehaald, dan wordt de gemeente eigenaar van de fiets.

Hier mag je straks je fiets niet parkeren

Zodra alle weesfietsen (fietsen die langdurig bij het station staan) weggehaald zijn, gaat de gemeente fout geparkeerde fietsen weghalen. Je mag straks je fiets alleen in een fietsenstalling zetten en dus niet meer hier op straat:

  • Stationsplein, Bouwmeesterplein en een deel van de Crabethstraat
  • De Vredebest
  • Gebied rond Huis van de Stad, station en Cinema Gouda tot aan de Ronsseweg
  • Spoorstraat en Hazepad

Daarnaast mogen fietsen nog maar twee weken in plaats van dertig dagen in de fietsenstalling staan bij het station en het Regentesseplantsoen (kop van de Kleiweg). Rondom het station en de Kleiweg worden borden gezet met de nieuwe spelregels.

Lees ook…

MAG DAT: je fiets op de stoep parkeren?

Regels: je houdt er krampachtig aan vast óf je probeert ze zoveel mogelijk te verbreken. Maar soms w...

Meer over

Gemeente

adv.