Goed nieuws: Enschede heeft minder thuiszitters

Door Charmain Zwijnenberg 21 februari 2019

Het aantal kinderen dat langdurig niet naar school gaat is afgelopen schooljaar weer gestegen. In totaal zaten bijna 4,5 duizend kinderen langer dan drie maanden thuis. Goed nieuws: in Enschede is het aantal thuiszitters juist gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

De Enschedese cijfers gaan tegen de trend in, want het aantal thuiszitters in Nederland is dus gestegen. Dit terwijl het ministerie met de scholen, leerplichtambtenaren en alle andere betrokkenen een zogenaamd ‘thuiszitterspact’ heeft gesloten met als doel dat er in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit. Nu concludeert minister Slob (Onderwijs) dat het duidelijk is dat die ambitie niet gehaald gaat worden.

Confronterende cijfers

De gepubliceerde cijfers hebben betrekking op scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs en op het mbo. Onder de langdurige thuisblijvers vallen de scholieren die een lange periode ongeoorloofd afwezig waren of zelfs helemaal niet stonden ingeschreven op een school. Deze kinderen hadden daarnaast geen passend aanbod voor onderwijs of zorg.

Enschede

Uit de cijfers blijkt dat Enschede hartstikke hoog scoort: op de 1000 leerplichtigen zit minder dan één kind thuis. In totaal zijn dat zo’n 13 scholieren. Vorig jaar waren dit nog 18 scholieren, dus in onze stad is het juist afgenomen. Het valt op dat de ‘best scorende’ grote gemeenten zich – op Eindhoven na – allemaal in Overijssel bevinden. Lelystad blijkt een opmerkelijke uitschieter, hier zitten relatief de meeste kinderen lang thuis. In de stad zijn 5 leerlingen op de 1000 thuiszitter, wat neerkomt op 64 leerlingen in totaal.

Bekijk hier de resultaten van alle 36 gemeenten:

Basisschool

Deze Enschedese basisscholen scoorden supergoed op de eindtoets (en deze minder goed)

De verplichte eindtoets in groep 8, voorheen beter bekend als de cito-toets, levert naast resultaten...

Het onderwijs staakt op vrijdag 15 maart: álle leerlingen thuis

Je kunt maar beter alvast een dag vrij nemen op 15 maart 2019 of een goede oppas zoeken. Het ziet er...

adv.