Wijkraad De Bothoven

wijkraad de bothoven 1

Over Wijkraad De Bothoven

Wijkraad De Bothoven bestaat sinds 2002. Het doel van de wijkraad is om de leefbaarheid en cohesie in De Bothoven te bevorderen.