Medewerker P&O – 32 uur per week

Aangeboden door Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland
parttime - 30 november 2017
Deze vacature is verlopen en mogelijk al vervuld
Naar alle vacatures

Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is een professionele vrijwilligersorganisatie van ongeveer 3.200 vrijwilligers met ondersteuning door ruim 300 betaalde medewerkers en aangesloten bij VluchtelingenWerk Nederland. Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en nieuwkomers en helpt hen bij het opbouwen van een bestaan in Nederland. Daartoe worden op maat producten en projecten aangeboden. Deze hebben betrekking op de terreinen toelating, integratie & participatie en voorlichting en ontmoeting. Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland werkt in de regio’s Noord-Brabant, Limburg en de Bommelerwaard.

Ten behoeve van het HR-team van het Bedrijfsbureau in Eindhoven zijn wij vanaf 1 januari 2018 of zo spoedig mogelijk daarna op zoek naar een: Medewerker P&O – 32 uur per week

Organisatorische positie:

De medewerker P&O ressorteert hiërarchisch onder het hoofd bedrijfsbureau. De medewerker geeft in voorkomende gevallen operationeel leiding of functionele aanwijzingen aan één of enkele (vrijwillige) medewerker(s) en stagiaires. Het HR-team bestaat uit 7 medewerkers. De beleidsterreinen zijn zowel betaalde als vrijwillige medewerkers.

Taken:

 • Geeft informatie over CAO-regelingen en personeelsregelingen aan leidinggevenden en medewerkers;
 • Stelt periodiek diverse overzichten op voor management en medewerkers, waaronder formatie-, verlof en verzuimoverzichten;
 • Informeert en adviseert leidinggevenden over personele aangelegenheden;
 • Volgt ontwikkelingen op het beleidsterrein HRM, CAO Sociaal Werk en Arbowetgeving en het vrijwilligersbeleid en adviseert de directeur-bestuurder;
 • Vertaalt, na vaststelling van het beleid, beleidsvoornemens naar concrete activiteiten, procedures en interne regelgeving;
 • Voert werkzaamheden rondom werving & selectie en ontslag van medewerkers zelfstandig uit;
 • Onderhoudt contacten met uitvoeringsorganisaties als UWV, Arbodienst en pensioenfonds en zorgt voor het uitvoeren van het Arbo-, re-integratie- en verzuimbeleid;
 • Zorgt mede voor verantwoorde arbeidsomstandigheden zoals bedoeld in de Arbowet;
 • Levert een bijdrage aan de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van procedures en regelingen t.a.v. de personeelsadministratie en zorgt voor een effectief personeelsinformatiesysteem;
 • Beheert de digitale en op schrift gestelde personeelsdossiers en het personeelsinformatiesysteem en levert informatie aan ten behoeve van de salarisadministratie;
 • Adviseert medewerkers en leidinggevenden over arbeidsrechtelijke zaken en de toepassing van secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • Adviseert de directeur-bestuurder over het te volgen opleidingsbeleid en LBB;
 • Evalueert activiteiten, signaleert knelpunten en neemt initiatieven voor verbetering medewerkersbeleid

Profiel:

 • Afgeronde opleiding HBO opleiding op gebied van HR;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring
 • Kennis van het werkveld;
 • Kennis van de CAO, salarisadministratie en personeelsregelingen;
 • Inzicht in trends en ontwikkelingen ten aanzien van de eigen beleidsterreinen;
 • Kennis van en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Vaardigheden:

 • Proactief in het signaleren van en inspelen op ontwikkelingen in bestaande wet- en regelgeving en het vertalen hiervan in aangepaste interne regelgeving en procedures;
 • Analytisch vermogen voor het vertalen van ontwikkelingen in concrete beleidsvoorstellen;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het adviseren en informeren van leidinggevenden en medewerkers;
 • Coachend een team operationeel aansturen;
 • Nauwkeurigheid voor het vastleggen van personeelsgegevens, opstellen van overzichten en aanleveren van gegevens aan de salarisadministratie
 • Integriteit bij het verwerken van vertrouwelijke gegevens.

Salaris en aanstelling:

De functie wordt onder de CAO Sociaal Werk ingeschaald op schaal 8. De functie is voor 32 uur per week. Datum indiensttreding is zo spoedig mogelijk, het betreft de vervanging van een collega die uit dienst gaat. In eerste instantie wordt een tijdelijk dienstverband voor de duur van 12 maanden aangeboden. Standplaats is tot eind januari Tilburg, vanaf februari verhuist het Bedrijfsbureau naar het regiokantoor in Eindhoven.

Ben je geïnteresseerd?

Meer informatie over VluchtelingenWerk Zuid-Nederland kun je vinden op de website www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland

De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat. Schriftelijke reacties met motivatie en CV kun je mailen naar [email protected] o.v.v. vacaturenummer 17-31 (in pdf formaat) tot en met 15 december. Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Cor Vulders, Hoofd Bedrijfsbureau, mobiel 06-57418582 of e-mail [email protected]

De gesprekken vinden plaats in week 51.

Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland dienstverlening

Vandaag gesloten

Kronehoefstraat 21 5612 HK Eindhoven, Eindhoven

Bekijk meer: dienstverlening