OPERA2DAY

OPERA2DAY

Over OPERA2DAY

OPERA2DAY maakt operavoorstellingen, die door de combinatie van relevante verhalen, meeslepende muziek en een krachtige enscenering de toeschouwer een betekenisvolle ervaring  geven. Het samengaan van muziek, zang en theater kan ontroeren, verrassen, amuseren en inspireren – maar ook de ziel diep raken en emotionele en maatschappelijke onderwerpen voelbaar maken. Zo zorgt het bijwonen van een operavoorstelling voor een grote impact op de individuele bezoeker en daardoor voor een positief effect op de samenleving als geheel.