MAG DAT: zelf een ‘verboden fietsen te plaatsen’ sticker op je raam plakken?

Door Ankie de Turck 11 februari 2019

Je hebt ze vast weleens gezien (of misschien heb je er zelf een): bordjes of stickers achter het raam waarop staat ‘Fietsen verboden’, ‘Hier geen fietsen plaatsen’ of iets in die richting. Je kunt ze overal kopen, maar hoe rechtsgeldig is zo’n sticker nou eigenlijk?

In de algemene plaatselijke verordening (APV) van Eindhoven staat in artikel 2:51: “Het is verboden op een openbare plaats een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten staan tegen een raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw of in de ingang van een portiek indien:
a. dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of portiek; of
b. daardoor die ingang wordt versperd.”

Met andere woorden: je mag je fiets niet voor of tegen iemand zijn huis parkeren als diegene hierdoor niet meer in en uit de deur kan, of als hij of zij het gewoon niet wil. Zo simpel kan het natuurlijk ook zijn. Maar de hamvraag: mag je wél zo’n sticker op je raam plakken? Ja dat mag.

Rechtsgeldig

Maar hoe rechtsgeldig is zo’n sticker dan eigenlijk? Richard Hak heeft een website over rechtspraak en heeft dit onderwerp ook behandeld. Oké, in zijn woonplaats Den Haag, maar de strekking is hetzelfde: “Een fiets welke slechts voor een raam of gevel staat, wordt niet door deze verbodsbepaling geraakt. Hiernaast doet zich de vraag voor de genoemde voorwaarden cumulatief, dan wel alternatief moeten worden gelezen. In het eerste geval dient ten alle tijde daadwerkelijk de ingang versperd te worden, wil het verbod van kracht zijn”, aldus Richard.

In niet-juridische gewone mensentaal betekent dit dus dat je gerust je fiets voor iemands raam of tegen iemands gevel kunt zetten, ook al heeft diegene een bordje, A4’tje of sticker dat er geen fietsen geplaatst mogen worden. Zo lang je de deur niet blokkeert kun je je gang gaan – al is het niet de netste oplossing natuurlijk.

App de gemeente

Je kunt dus wel zo’n sticker opplakken, maar in de praktijk zal een fiets niet zo snel weggehaald worden door toezicht en handhaving – die hebben waarschijnlijk wel iets beters te doen. Tenzij hij zó voor je deur geparkeerd staat dat je het huis niet uit kunt. In zo’n geval kun je een foto maken en versturen met de buiten-beter app! Maar ja, misschien is de fiets tegen die tijd dat iemand van de gemeente een kijkje komt nemen allang weer weggehaald door de gebruiker…

Lees ook:

bellen op de fiets boete

Dit betaal je straks als je append of bellend op de fiets wordt gepakt

Al fietsend een appje sturen of nog even een telefoontje opnemen: sowieso niet slim, maar vanaf 1 ju...
tips gladheid

Handig: 7 x tips tegen uitglijden op de fiets

Zo, Koning Winter heeft zijn gezicht laten zien. Enorme files, vertraagde treinen en gladde wegen to...

adv.