Drie debatten, één heet hangijzer: cultuur in Eindhoven

Dit is een ondernemersbijdrage 10 april 2018

Cultuur en Eindhoven, dat is toch wel een ding. Het is inmiddels duidelijk dat we in onze stad veel meer behoefte hebben aan ruimte voor vernieuwende kleine én grote initiatieven. Tijdens drie debatavonden van De Staat van Cultuur met allemaal een eigen thema kwamen de ervaringsdeskundigen aan het woord. En wat blijkt? Eigenlijk willen we allemaal hetzelfde: onze stad weer op de culturele kaart zetten en jong talent kansen bieden. Schrijver Henk van Straten maakte de verslagen van de bijeenkomsten, wij vatten het even voor je samen.

<< < Pagina 1 / 3 >
⟵ swipe swipe ⟶

Publiek en Participatie

Cultuur in Eindhoven

Het eerste debat had het thema Publiek en Participatie. Cultuur leeft enorm in Eindhoven, maar er is ook een hoop mis. Hoe zit het met subsidie, met promotie en accomodatie? De deelnemers van deze avond zijn van mening dat de ‘kunstwereld’ zich eens moet aansluiten bij ‘het gewone volk’. Kunst moet iedereen kunnen raken en niet alleen de mensen met een museumjaarkaart. Er moet meer ruchtbaarheid gegeven worden aan álle culturele evenementen

Wat ís cultuur eigenlijk?

Er zijn natuurlijk verschillende definities van cultuur. Of beter gezegd: het woord wordt op verschillende wijzen geïnterpreteerd. Het betekent verschillende dingen op verschillende momenten. Je hebt cultuur in de zin van, bijvoorbeeld, ‘de Turkse cultuur’, maar ook in de zin van een terugkerend poëzie-evenement.

Kleine initiatieven

Een terugkerend punt is aandacht voor kleine initiatieven, dat zal bij alle debatten terugkomen. Een mooi voorbeeld is de tol die Tijs Rooijakkers ontwierp en waarbij alle bewoners van de betreffende straat betrokken werden. We moeten ervoor zorgen dat we niet uit elkaar groeien, er moet een klimaat komen waarin nieuwe initiatieven wortel kunnen schieten. Als stad krijg je de cultuur die je verdient.

We moeten elkaar alleen nog even vinden

Conclusie van deze avond: we willen, we zijn bereid, we hopen en we dromen. We moeten elkaar alleen nog even vinden, en weten waar we het nou eigenlijk precies over hebben. Maar laat dát nou juist zo ontzettend moeilijk zijn.

Grootstedelijke Dynamiek

Cultuur in Eindhoven

Het volgende debat is iets meer hoopvol. Ondernemer Remco van der Craats vertelt over hoe hij op de Design Academy belandde en dat hij niet beter terecht had kunnen komen. Van een uitgezakte stad op het gebied van design is Eindhoven inmiddels the place to be. Design bloeit hier weer volop. Kritische kanttekening is wel dat we op moeten blijven letten. Er moet ruimte gecreeërd worden voor beginnende designers en we moeten ervoor zorgen dat niet álle aandacht naar de technologie gaat.

De expats

Ook de vele expats komen aan bod, ze zijn hard nodig in Eindhoven. Onder hen is er ook behoefte aan grote evenementen, concerten van bekende artiesten. Laat de expats ook na werktijd in Eindhoven blijven en niet kiezen voor andere grote steden. We moeten kunnen concurreren. Niet alleen op het gebied van technologie.

De stad moet bruisen

Strijp-S is een voorbeeld. Het ruwe is er vanaf. Waarom is het hier ’s avonds van maandag tot en met donderdag uitgestorven? De stad moet bruisen! En dus óók op maandagavond. Leuke feestjes op bijzondere plekken, bijvoorbeeld. Maarja, dan zitten we weer te kijken met de vele regeltjes.

Een stadsmuseum

Willen we een grote stad zijn, en een leuke stad, dan moeten we dat zijn voor onszelf én expats en toeristen. Dan moeten we technologie hebben en design, maar ook leuke feestjes en kleine, kunstzinnige projecten. Ward Rennen, directeur van onder andere het preHistorisch Dorp, denkt aan een heus stadsmuseum waar zowel Eindhovenaar als expat meer te weten kan komen over onze geschiedenis. Dat is toch wat we nodig hebben?

Stad voor kunstenaars, schrijvers en muzikanten

Iris Pennings
Iris Pennings. Foto: Youtube

Het laatste debat heeft het thema Stad voor kunstenaars. Singer-songwriter en schrijfster Iris Pennings vertelt dat ze overal optreedt en op de raarste plekken komt, maar eigenlijk heel weinig in Eindhoven. “De meeste muzikanten met wie ik op de Rockcity Institute zat trekken uit de stad weg. Ze gaan bijvoorbeeld naar Rotterdam, omdat daar constant interessante samenwerkingen worden aangegaan. Met elkaar, maar ook met de gemeente. Ze hebben daar veel kleine potjes voor allerlei leuke projecten. Eindhoven biedt weinig kansen voor beginnende muzikanten”, zegt Iris. Duidelijke taal!

Minder beschikbare ruimte

Wethouder Mary-Ann Schreurs beaamt dat het cultuurbudget onder druk stond en er te weinig ruimte is voor nieuwe initiatieven. En als er ruimte is, wordt dat tot nu toe vaak toegekend aan projecten op het gebied van toneel en beeldende kunst. Wat betreft de faciliteiten: tijdens de crisis was er veel leegstand, en dus veel beschikbare, tijdelijke ruimte. Maar nu de economie weer is aangetrokken wordt dat steeds krapper.

Eerlijk delen

Er wordt wel gewerkt aan een beleid voor meer permanente ateliers. Het is de hoop dat daar geld voor vrijkomt. In eerste instantie zijn deze ruimtes bedoeld voor beeldend kunstenaars en ontwerpers. Ook de wethouder zou graag zien dat muzikanten en schrijvers in aanmerking komen voor de beschikbare plekken. Maar waarom niet delen? Bijvoorbeeld op het voormalige NRE terrein. Kan iedereen ervan profiteren.

Het komt wel goed

Conclusie na drie debatten over cultuur in Eindhoven: het komt wel goed. We hebben het wel in ons. Zelfs de luidste kritiek die de afgelopen drie avonden werd geuit kwam uit een hart vol betrokkenheid, liefde en – al zit bij sommigen diep weggestopt – trots.

Cultuurmanifest Eindhoven

Wist jij dit over cultuur in Eindhoven? Hartstikke belangrijk, joh!

Je kent dat vast wel. Je gaat een keertje naar de film of een concert en verzucht daarna: ‘Dit moet ...
<< < Pagina 1 / 3 >
⟵ swipe swipe ⟶

adv.