Dimitri van het waterschap: “We mogen 280 hectare nieuwe natuur inrichten”

Aangeboden door Waterschap Vallei en Veluwe 8 maart 2019

Woensdag 20 maart 2019 gaan we naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen. Want dat is belangrijk. Toch?

Dimitri van Dam (44), beleidsadviseur planvorming bij Waterschap Vallei en Veluwe, legt uit wat het waterschap nou eigenlijk doet in en rond Ede. 

Je kent het waterschap waarschijnlijk vooral van de waterheffingen die jaarlijks op je deurmat vallen. Dat Waterschap Vallei en Veluwe ons rioolwater zuivert is dus bekend. Maar wist je dat het nog veel meer doet in en rond de stad?

Het waterschap zorgt bijvoorbeeld voor veilige dijken en schoon en voldoende water. Dat doet het onder meer door het (grond)waterpeil te beheren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. Boeren werken samen met het waterschap om waterkwaliteit en een vruchtbare bodem te creëren.

Binnenveldse Hooilanden

Maar vraag je naar een van de belangrijkste projecten van het waterschap rondom Ede, dan zegt Dimitri  glunderend: “De Binnenveldse Hooilanden.” Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn, maar hij heeft het over het grote Natura2000-gebied dat tussen Bennekom, Wageningen en Veenendaal langzaam gestalte krijgt.

“Het begon als initiatief van bewoners uit Wageningen, Staatsbosbeheer en boeren uit Ede,” legt Dimitri uit. “Inmiddels is het uitgegroeid tot een van de grootste natuurherinrichtingsprojecten van Nederland. We mogen 280 hectare nieuwe natuur inrichten!”

schetsontwerp binnenveldse hooilanden
Afbeelding: Waterschap Vallei en Veluwe

Wandelpaden en trilveen

In 2021 moeten de Binnenveldse Hooilanden af zijn. Ondanks dat het natuurgebied niet volledig toegankelijk zal zijn voor publiek, is er voor bezoekers tegen die tijd meer dan genoeg te beleven.

“Er komen wandelpaden, vlonderbruggen, vogelkijkschermen en een weerstation. We gaan het bijzondere trilveen terugbrengen en leggen veenstroompjes aan. Je zult zien dat bijvoorbeeld de watersnip en verschillende weidevogels dan snel terugkeren.”

Bijzondere samenwerking

“Stadsbewoners, boeren, gemeenten en Staatsbosbeheer hadden allemaal een eigen visie op de ontwikkeling van het gebied,” zegt Dimitri. “Dus al snel ontstond de nodige discussie over de invulling van het project. Ondanks dat is er, mede door de inzet van provincie Gelderland, een plan gekomen waar iedereen zich in kan vinden. Waterschap Vallei en Veluwe hoefde hierin alleen een uitvoerende rol te vervullen.”

Binnenveldse hooilanden
Foto: Waterschap Vallei en Veluwe

Bennekommer Reijer Jochemsen vertegenwoordigt de plaatselijke agrariërs in het gebied. “Het is mooi om te zien dat het Waterschap de twee belangen in het oog houdt,” zegt hij. “Aan de ene kant het natuurgebied met blauwgrasvelden en de terugkeer van de Kromme Eem, een oud kronkelig riviertje dat vroeger langs het Valleikanaal liep. Aan de andere kant ziet het waterschap de waarde en het belang van het agrarische gebied eromheen en helpen ze mee om dat ook te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan verbetering van de waterhuishouding en aan het feit dat alle af te graven grond in het gebied blijft om te natte percelen op te hogen.”

“Dat we op deze manier tot een samenwerking zijn gekomen,” zegt Dimitri, “dat vind ik een verhaal op zich.”

Over de waterschapsverkiezingen

Het is duidelijk dat het waterschap een grote invloed heeft op de identiteit van onze omgeving. Als jij invloed wil hebben op de koers die het waterschap gaat varen in en rond Ede, is het dus belangrijk dat je je stem gebruikt.

Het algemeen bestuur van een waterschap kun je eigenlijk vergelijken met een gemeenteraad. Dit bestuur, dat het beleid van het waterschap vaststelt en toezicht houdt, bestaat uit 18 tot 30 leden. Het grootste deel daarvan moet elke vier jaar gekozen worden door inwoners van het waterschapsgebied. En dát is wat wij woensdag 20 maart 2019 gaan doen.

Voor Waterschap Vallei en Veluwe doen tien partijen mee aan de verkiezingen. Klik hier, of op de oranje knop hieronder, om meer te lezen over wat ons waterschap allemaal doet en om te zien welke partijen meedoen aan de verkiezing. Heb je nog geen idee wat je wilt stemmen? Dan kun je met de stemwijzer kijken welke partij het beste bij je past.


Deze bijdrage wordt je aangeboden door Waterschap Vallei en Veluwe. Meer over Waterschap Vallei en Veluwe ontdekken?

Waterschap Vallei en Veluwe dienstverlening

Nu gesloten09:00 - 18:00

Steenbokstraat 10, Apeldoorn

Bekijk meer:dienstverlening

adv.