Er is een lijst van schoonste winkelgebieden van Nederland en Ede staat op deze plek

Door Hanneke van Olst 8 november 2018

De schoonste winkelgebieden van Nederland zijn bekend! Helaas staat Ede niet op eerste plaats, maar toch doen we het in Ede alsnog niet slecht. In totaal staan 581 winkelgebieden in de lijst van Nederland Schoon. Dit zijn de Edese gebieden, we tellen af…

<< < Pagina 1 / 5 >
⟵ swipe swipe ⟶

Nummer 567: Parkweg

Parkweg
Johannes Lok

De Parkweg staat op plek 567 van de landelijke ranglijst met een schoonscore van 5,9. De schoonscore is het gemiddelde rapportcijfer dat bezoekers hebben gegeven op vragen als: ‘Hoe schoon vind je dit winkelgebied op dit moment’ en ‘Hoe schoon vind je dit winkelgebied in het algemeen?’. Dat is flink minder dan de andere winkelgebieden in Ede en ook landelijk gezien geen al te beste prestatie. Het percentage mensen dat Parkweg een voldoende gaf, is ook een stuk lager dan het Edese gemiddelde, ‘slechts’ 65,5%.

Volgens bezoekers is er te weinig decoratief groen en kan de kwaliteit van de bestrating ook beter. Ook de hoeveelheid foutgeparkeerde fietsen is bezoekers een doorn in het oog.

Nummer 344: Bellestein

Bellestein
Johannes Lok

Winkelgebied Bellestein staat op plek nummer 344 van de landelijke lijst, met een schoonscore van 7,0. Dat komt vooral omdat er veel foutgeparkeerde fietsen staan en ook waren de gevels op het moment van jureren niet allemaal even schoon. Ook gaven iets meer mensen aan dat ze Bellestein als onveilig ervaren dan in Ede gemiddeld is in de winkelgebieden. Wel vinden mensen winkelen in Bellestein aangenamer dan het Edese gemiddelde! 

Nummer 291: Centrum

grotestraat
Foto: indebuurt Ede

Het centrum van Ede krijgt ook een 7,1 op de schoonscore. Toch staat het centrum iets lager op de landelijke ranglijst met schoonste winkelgebieden, namelijk op de 291e plek. Dit komt omdat het centrum als minder aangenaam dan het Edese gemiddelde wordt ervaren. De bestrating en het aantal prullenbakken kan beter, vinden de bezoekers van het centrum. 

Nummer 283: Stadspoort

Stadspoort
Firas Kodmany

Van de vier winkelgebieden die Ede telt, is Stadspoort het schoonst. Dit winkelcentrum belandde op de 283e plek op de ranglijst met alle winkelgebieden van Nederland. Stadspoort kreeg als schoonscore een 7,1. Leuk detail: Stadspoort scoorde qua aangenaamheid hoger dan het Edese gemiddelde van alle winkelgebieden. 

Totaalcijfer Ede

Plaatsnaambord Ede
Foto: ANP

Het rapportcijfer dat de totale gemeente Ede kreeg, is een 6,8. Daarmee staan we op de 28e plek in het overzicht met 31 gemeenten met 100.000 inwoners of meer. Dit is dus het gemiddelde van de scores van alle Edese winkelgebieden: Stadspoort, Centrum, Bellestein en Parkweg.

Er werd in de winkelgebieden, naast de schoonscore, gelet op de volgende zaken:

  • Grof zwerfafval zoals lege flesjes en blikjes (in Ede 1-3 stuks) en fijn zwerfafval zoals snoeppapiertjes en peuken (in Ede 4-10 stuks). 44% van de ondervraagden vindt dat er genoeg schoon wordt gemaakt.
  • Aangename beleving (Ede valt met 60,8% in de categorie ‘aangenaam’)
  • Staat van de afvalbakken (in Ede zijn de afvalbakken schoon en 52,9% van de ondervraagden vindt ook dat er voldoende afvalbakken zijn)
  • Hoeveelheid onkruid en bestickering (in Ede is dit ‘weinig’)
  • Staat van de gevels (in Ede is dit ‘schoon’)
  • Hoeveelheid vernieling en niet-kunstige graffiti (in Ede is dit ‘heel weinig’)
  • Veiligheidsgevoel (62,7% voelt zich overdag ‘veilig’ in Ede en 31,1% ‘heel veilig’. ’s Avonds waren deze getallen lager, maar dat komt ook omdat veel van de ondervraagden nooit ’s avonds in de winkelgebieden was geweest.)
  • Decoratief groen en bestrating (in Ede is dit ‘gemiddeld’, kan beter dus!)

Ook leuk om te weten: de gemiddelde verblijfsduur van een bezoeker van de Edese winkelgebieden is 49 minuten. In dit tijdsbestek geven bezoekers gemiddeld € 11,- tot € 50,- uit.

<< < Pagina 1 / 5 >
⟵ swipe swipe ⟶

adv.