Dordrecht

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Zo kom je in aanmerking voor urgentie bij sociale huur in Dordrecht

Door José de Jong 1 mei 2019

We schreven eerder al over hoe je in Dordrecht aan een sociale huurwoning komt. Een onderwerp dat samenhangt met sociale huur maar toch een beetje extra uitleg nodig heeft, is de urgentieregeling. Wij gingen op onderzoek uit over wat het betekent en hoe je er aanspraak op kunt maken. Zo kom je in aanmerking voor urgentie bij een sociale huurwoning in Dordrecht. 

Page 1/8
⟵ swipe swipe ⟶

Wat is urgentie?

Als je urgentie krijgt, dan betekent dit dat je voorrang krijgt op sociale huurwoningen. Wanneer jij dus op het aanbod van sociale huurwoningen reageert, maak je eerder kans dan anderen. Dat aanbod kun je vinden op de website van Woonkeus Drechtsteden. Op deze site zie je het aanbod aan sociale huur van alle grote woningcorporaties zoals Trivire, Woonkracht 10, Woonbron, Tablis Wonen en Rhiant.

In aanmerking komen

Zit je in een woonnoodsituatie en heb je dringend woonruimte nodig, dan moet je eerst proberen zelf een oplossing te vinden. Lukt dat niet op korte termijn – en kom je daardoor dus op straat te staan – dan kun je een aanvraag indienen voor urgentie. Met een urgentieverklaring mag je met voorrang reageren op de woningen die via Woonkeus Drechtsteden worden aangeboden. Het aanvragen van een urgentie kost €63,20. Je aanvraag wordt binnen enkele weken tot maanden behandeld door het Specialistisch Team Wonen van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. De kosten betaal je sowieso, ook als je aanvraag wordt afgekeurd.

Voorwaarde is wel dat je de afgelopen twee jaar in de Drechtsteden woont, of de afgelopen tien jaar minstens 6 jaar onafgebroken in de regio Drechtsteden hebt gewoond. Ook moet er een dringende medische of sociale reden zijn. Woon je nog thuis, dan kom je niet in aanmerking: alleen als je zelfstandig of in een opvanghuis woont, kom je in aanmerking. Je inkomen moet lager zijn dan €35.000,-, je moet je inschrijven bij Woonkeus Drechtsteden en de laatste 8 weken moet je op woningen gereageerd hebben.

Wanneer is er sprake van urgentie?

In deze gevallen kom je in aanmerking voor urgentie:

 • medische problemen;
 • psychosociale problemen;
 • dreigende onvrijwillige dakloosheid;
 • onvoorziene financiële problemen;
 • maatschappelijke omstandigheden (aanvraag loopt altijd via toegewezen erkende hulp- en dienstverleningsinstellingen);
 • sloop of ingrijpende verbetering van de woonruimte, waardoor u niet kunt terugkeren naar de woonruimte.

Urgentie aanvragen; hoe dan?

Om een urgentieverklaring aan te vragen neem je allereerst contact op met één van de woningcorporaties in de regio Drechtsteden. Met hen kijk je of het zin heeft een voorrangsverklaring aan te vragen.

Besluit je inderdaad een aanvraag voor urgentie te doen, dan kijkt de voorrangscommissie naar je verzoek en geeft die een advies aan de gemeente. De voorrangscommissie brengt een advies uit aan de gemeente waar de aanvraag is gedaan. De gemeente beslist uiteindelijk over het toekennen van een voorrangsverklaring. Hierin staat welke woningcorporatie jou gaat helpen en voor welke soort woning je voorrang hebt. Vervolgens maak je een afspraak bij de Stadswinkel.

Ik heb mijn urgentieverklaring. En nu?

Nu kun je met voorrang reageren op de sociale huurwoningen die je vindt op Woonkeus Drechtsteden. Je urgentie vervalt als je:

 • een woning hebt gevonden,
 • een aangeboden woning die bij je past hebt geweigerd.
 • na drie maanden.

Kan ik met urgentie een woning uitzoeken?

Ja, dat kan. In de meeste gevallen mag je zelf actief zoeken naar een woning via Woonkeus, maar soms bemiddeld de woningcorporatie. Er zijn zowel voorrangsverklaringen waarmee je zelf mag zoeken, als verklaringen waarbij de corporatie een passend aanbod doet. In het laatste geval mag je zelf niet zoeken.

Wat betekent stadsvernieuwingsurgentie?

In Dordrecht worden soms gebouwen gesloopt om er nieuwe woningen te bouwen. Woon je via één van de woningcorporaties van Woonkeus en heb je een contract voor onbepaalde tijd, dan heb je recht op een vervangende woonruimte. In dat geval kom je ook op de urgentielijst en schrijf de corporatie je in bij Woonkeus.

Wat is mantelzorgurgentie?

Geef of ontvang je mantelzorg? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een mantelzorgurgentieverklaring. Jij bent een mantelzorger wanneer je langdurig en onbetaald zorgt voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Het gaat dan om een persoon waar je een persoonlijke band mee hebt, zoals een vader of moeder, beste vriendin of broer.

Speciaal voor die mensen – en de personen waar zij voor zorgen – is de mantelzorgurgentie in het leven geroepen. Om voor de mantelzorgurgentie in aanmerking te komen, moet je wel voldoen aan een paar voorwaarden;

 • Er is sprake van een ondersteuningsvraag;
 • Er is sprake van een mantelzorgrelatie waarin de mantelzorger meer dan 8 uur per week besteedt aan het bieden van mantelzorg;
 • De reistijd in verband met de te verlenen mantelzorg per dag meer dan twee uur is.

Lees ook:

Sociale huurwoningen in Dordrecht - indebuurt Dordrecht.JPG

Dit moet je doen voor een sociale huurwoning in Dordrecht

Nog altijd zijn er veel personen die niet realiseren dat ze wellicht in aanmerking komen voor een so...
dordrecht A16/N3 luchtfoto dordrecht uitslag

Hier kun je checken of je in aanmerking komt voor huurverlaging

Attentie, attentie, mensen met een laag inkomen en een huur van boven de sociale huurgrens van €720,...
Page 1/8
⟵ swipe swipe ⟶

Meer over

Wonen

adv.