Dit is waarom Dordrecht zoveel dure woningen wil laten bouwen

Door José de Jong 27 februari 2019

Nieuwbouwhuizen in Dordrecht zijn de laatste jaren erg duur en vaak niet geschikt voor middeninkomens, schreven wij onlangs al. Maar waarom? In dit artikel leggen we uit waarom de gemeente Dordrecht denkt dat er vooral voor hogere inkomens gebouwd moet worden. 

In 2013 bracht gemeente Dordrecht het rapport Structuurvisie 2040 uit. Hierin laten zij zien hoe ze Dordrecht in 2040 zien op het gebied van wonen. Het rapport laat ons zien waarom er meer gebouwd wordt voor mensen met hogere inkomens dan bijvoorbeeld middeninkomens, iets wat we ook kunnen lezen in de regionale woonvisie van 2018.

Relatief goedkope woningen

In Dordrecht staan relatief veel goedkope woningen, zo stelt het rapport. Mede daardoor vertrekken er meer mensen met een hoger inkomen naar andere regio’s en komen er meer mensen met een laag inkomen naar Dordrecht. De gemeente concludeert dat de stad te weinig biedt op het gebied van wonen aan inwoners met een hoog inkomen.

Daarbij merkt de gemeente dat wanneer duurdere woningen gebouwd worden, zoals Plan Tij of De Hoven er veel meer vraag is dan aanbod. Daaruit concluderen ze dat er nog meer woningen moeten komen voor de hoge inkomens. Dordrecht biedt mensen met een hoog inkomen dus niet genoeg woongelegenheid. 

Minder werkenden

Maar dat is niet de enige reden waarom de gemeente meer duurdere huizen wil. Momenteel groeit de bevolking en het aantal huishoudens nog licht, maar de beroepsbevolking neemt juist af. Doordat het aantal 65-plussers toeneemt met 56%, hebben we in 2020 naar schatting 8% minder mensen die werken. Die betalen met zijn allen in totaal minder gemeentelijke belastingen waardoor er bijvoorbeeld minder geld gaat naar sport- en cultuurvoorzieningen en subsidies, maar ook parken en wegen.

Hoogopgeleiden gezocht

Om die kosten te kunnen dekken, zoekt de gemeente meer hoogopgeleide inwoners die nu nog vaak uit de stad trekken. Hoogopgeleiden zorgen namelijk voor een hogere productiviteit: ze geven meer uit aan plaatselijke ondernemers en starten meer nieuwe bedrijven, zegt de gemeente. Ze noemen dit menselijk kapitaal. Steden met veel menselijk kapitaal passen zich mogelijk beter aan nieuwe economische omstandigheden aan, aldus het rapport.

Ook voor nieuwe bedrijven in de stad zijn de woningen die gebouwd worden belangrijk. Zij zoeken een plek waar niet alleen een goed aanbod aan woningen is, maar waar ook voldoende hoger geschoolden wonen.

Grote ambitie

Daarom is de ambitie om tussen 2018 en 2022 4.000 woningen te bouwen, zo stelt de gemeente in het Coalitieakkoord 2018-2022. 30% is voor huizen tussen €300.000,- en €450.000,- en nog eens 20% voor woningen duurder dan €450.000,-. De bouw van Park Stevenshof in Dubbeldam is daar een voorbeeld van. Ook met de bouw van Tromptuinen in Wielwijk moet zorgen voor de verscheidenheid aan inkomens in de wijk. Het percentage sociale woningbouw gaat de gemeente daarom afbouwen, vooral in Wielwijk, Crabbehof, Krispijn, Het Reeland en Staart-West.

Tegenstelling

De verwachting in het rapport is dat we in Dordrecht in 2020 ook 40% meer eenpersoonshuishoudens hebben. Dat zijn vooral 65-plussers. Het aantal meerpersoonshuishoudens neemt flink af. Bovendien wil de gemeente meer studenten huisvesten, zeggen ze in het rapport. Daarmee komt er meer vraag naar goedkopere woningen, lijkt ons. Enerzijds wil de gemeente dus duurdere woningen bouwen omdat dat mensen met een hoger inkomen aantrekken, die zorgen dat voorzieningen zoals onderwijs betaalbaar blijven. Anderzijds komt er meer behoefte aan goedkopere woningen voor alleenstaanden. Nou zijn er wel wat projecten voor starters aangekondigd of gerealiseerd, zoals de woningen in het Tomadohuis of het kantoorpand aan de Kilwijkstraat. Maar de vraag is: is dat genoeg.

Vraag en aanbod

Wat belangrijk is om te weten, is dat de gemeente niet honderd procent verantwoordelijk is voor wat er gebouwd wordt. Ze kunnen door grond te verkopen of een bestemmingsplan aan te passen, wel invloed hebben op sommige nieuwbouwprojecten. Maar verder is het vooral een kwestie van wat er gevraagd wordt en wat grote projectontwikkelaars bouwen.

Meer lezen:

Nieuwbouwprojecten in Dordrecht - Valkzicht in Nieuw Land van Valk - indebuurt Dordrecht.jpg

Zoveel nieuwbouwwoningen in Dordrecht zijn geschikt voor middeninkomens

Huizen kopen, het lijkt tegenwoordig een drama. Ze gaan als warme broodjes over de toonbank en het l...

Dit is waarom er zoveel niet-beschikbare huurhuizen op Funda staan

Het is niet zo eenvoudig om een beschikbare huurwoning in Dordt te vinden. Er is nu eenmaal meer vra...
pap tuincentrum dubbeldam

Balen: in Dordrecht komen er nauwelijks nieuwe woningen bij

In 2018 zijn er bijna 66.000 nieuwbouwwoningen gebouwd in Nederland, meldt het CBS. Dat zorgt voor e...

Meer over

Nieuwbouw Wonen

adv.