Hoe zit het eigenlijk: hebben we al een nieuw college?

Door Caty Groen 16 april 2018

Je kunt misschien niet wachten tot het zover is, maar het zal toch moeten. Dordrecht heeft namelijk nog geen nieuw college, mensen. Net zoals het in de Tweede Kamer altijd gaat, is ook op ons eiland een formateur gevraagd om de partijen tot elkaar te brengen. En die formateur ken je misschien nog wel, het is Peter van der Velden. Hij is een poosje waarnemend burgemeester geweest in Dordt.

Peter van der Velden meldt dat de formerende partijen vervolgstappen hebben gezet op weg naar een coalitieakkoord. Hij zegt dat het duidelijk is dat ze allemaal van Dordrecht een sociaal economisch sterke stad willen maken en dat daarvoor lef, daadkracht en samenwerking noodzakelijk is. Nou, wat denk je daarvan?

Waar gaat het over?

De gesprekken gingen onder meer over woningbouw als vliegwiel voor verbetering van de stad, regionale samenwerking en ook ging het over passende en betaalbare zorg en ondersteuning nu en in de toekomst. Dus ze spraken over de urgentie van meer woningen in Dordrecht, meer banen en een betere bereikbaarheid. Ook kwam aan de orde of en hoe regionale samenwerking bijdraagt aan het bereiken van die ambities.

Betrokkenheid wordt gewaardeerd

Verder spraken ze over de vele organisaties die input leverden aan de formatie. Iedereen aan tafel waardeert deze betrokkenheid bij de stad zeer, zo zegt Van der Velden. De inhoud van de brieven wordt betrokken bij de besprekingen en een aantal van deze organisaties krijgen binnenkort een uitnodiging om mee te denken over het akkoord.

Wordt vervolgd

Meer is er nu even niet te melden over de formatie. Uit de woorden van Van der Velden valt wel op te maken dat de gesprekken kennelijk in een goede sfeer verlopen. En dat is al heel wat waard.