Geen winkels en kantoren, maar huizen tussen ziekenhuis en Sportboulevard

Door Caty Groen 12 februari 2018

De plannen voor winkels, kantoren en zorgvoorzieningen bij het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn van de baan. Het gebied tussen het ziekenhuis en de Sportboulevard biedt volgens de gemeente Dordrecht vooral kansen voor het bouwen van huizen.

Om winkels, kantoren en zorgvoorzieningen te maken in de zone tussen het ziekenhuis en de Sportboulevard vindt de gemeente niet meer realistisch. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad daarom voor om nieuwe plannen voor die zone te ontwikkelen.

Al eerder afgeboekt

De gemeente Dordrecht wil de bestaande samenwerkingsovereenkomsten met het Albert Schweitzer ziekenhuis en ontwikkelaar Multi ontbinden. Met Multi is daar al langer overeenstemming over. Het ziekenhuis had alleen nog een verschil van mening over de verdeling van de kosten die de gemeente al heeft gemaakt. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld de aanleg van een tunnel. Een onafhankelijk deskundige heeft op verzoek van beide partijen advies uitgebracht. De uitkomst is dat het ziekenhuis een bijdrage van €7,5 miljoen niet hoeft te betalen. Het college legt zich bij dat advies neer. In de gemeentelijke begroting is dit bedrag al eerder afgeboekt.

De tekst gaat onder de foto verder.

huizen
De Karel Lotsyweg. Foto: Google Maps

Hallo huizen

Het college wil de middenzone nu gebruiken voor woningen. Dordrecht wil de komende jaren immers 10.000 huizen extra bouwen zonder daarvoor polders op te offeren. Gebieden zoals het Gezondheidspark zouden daaraan een bijdrage kunnen leveren, meent de gemeente. De provincie wil geen detailhandel buiten de winkelcentra. Ook wordt wonen en zorg steeds meer gescheiden. En voor kantoren is op andere plaatsen in de stad genoeg ruimte, meent de provincie.

Meer over

Nieuws

adv.