Dordrecht

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Wat je als eilander moet weten: hoe ons mooie Dordrecht een eiland werd

Door Karlijn Goorts 1 april 2018

We zijn Dordtenaren, we zijn Schapenkoppen, maar we zijn ook eilandbewoners. Voor het geval je het niet weet: Dordrecht was niet altijd een eiland.

Lang, lang geleden zat Dordrecht gewoon nog vast aan het vasteland. Het is allemaal het gevolg van een reeks overstromingen die alle drie Sint Elisabethsvloed worden genoemd.

Eiland Dordrecht
Figuratieve kaart van de Groote Waard van voor de Sint Elisabethsvloed. (Foto: Regionaal Archief Dordrecht)

Verzwakte dijken

Historicus en oud-docent geschiedenis Kees Klok vertelt: “Dordrecht lag in de Groote Waard; ook wel een enorme polder met een dikke veenlaag. Men ging daar turf steken voor brandstof en daardoor werden de dijken verzwakt.” Een storm en hoge stormvloed in 1421 leidden tot het doorbreken van de dijken en het achterland van Dordrecht verdween als sneeuw voor de zon.

Eiland Dordrecht
Dordrecht na de Sint Elisabethsvloed

“Het water stond tegen de stadsmuren aan”, vertelt Kees. “Later was het natuurlijk vooral modder en begonnen ze langzaam aan het droogleggen.” Het overstromen van het achterland was een grote klap voor Dordrecht. Voor de ramp moesten alle schepen nog via Dordt waardoor de stad belasting kon heffen, maar nu was het eiland makkelijk te omzeilen.

Kees: “Dat is nog niet eens het ergste geweest. Na de val van Antwerpen in 1585 trokken alle bedrijven naar Amsterdam, Leiden en Rotterdam. Ze konden niet naar Dordrecht toe want daar was geen plek voor. Het was een stad in een moeras. Die andere steden hebben heel veel geprofiteerd van de komst van die bedrijven, Dordt dus niet.”

Eens een eiland, altijd een eiland

Gelukkig zaten er ook positieve kanten aan de overstroming. “De stad was een hele veilige haven tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Ze was niet te belegeren want daarvoor had je een vloot nodig en die had Spanje niet meer. De veilige stad was ook de reden waarom hier de Eerste Vrije Statenvergadering werd gehouden.”

Eens een eiland, altijd een eiland want om de stad uit te komen, moet je altijd via een brug, tunnel of veerpont.

adv.