Toen in Dordt: de paardentram op het Groothoofd in 1900

Door Lisanne Doff 20 januari 2019

Op deze foto zien we de paardentram die werd ingezet op de lijn Groothoofd – Scheffersplein – Station. Vanaf 1 juni 1879 tot 7 april 1904 werd dit vervoersmiddel door de RTM (Rotterdamsche Tramweg Maatschappij) in Rotterdam en de randgemeenten ingezet. Zo ook in Dordrecht. 

Op 31 december 1918 kwam er een einde aan de paardentram. Eigenlijk wilde de raad het nog twee jaar verlengen, maar het bleef bij één jaar. De elektrische tram kwam in Nederland, dus werd de paardentram overbodig. Een advertentie in de krant van 2 december 1918 zegt:

Krantenbericht 1918

“TRAM. Allen, die iets gevoelen voor het behoud van de tegenwoordige paardentram, totdat de electrische in werking treedt, worden dringend verzocht instemming te betuigen of hun naam te teekenen op een lijst welke ter teekening ligt in de AMERICAN LUNCHROOM Groenmarkt 47 – Telefoon 1450”

20.000 gulden verlies

De gemeente doet nog een duit in het zakje met het voorstel om de RET een subsidie van 10.000 gulden te geven, zodat de paardentrams konden blijven. Maar de RET blijft moeilijk doen over de kosten. Uiteindelijk stellen ze voor de paardentrams in stand te houden zolang de onderhandelingen lopen. In mei 1919 vallen tijdens een gemeenteraadsvergadering de woorden ‘tijdelijke motorbussendienst’. Inmiddels had de raad besloten de aanleg van de elektrische trams te starten. Maar de plannen waren te ambitieus en het kon gaan zorgen voor 20.000 gulden verlies per jaar. De plannen gingen niet door, waardoor er geen elektrische trams kwamen en de paardentrams ook uit het straatbeeld verdwenen.

Lees ook:

Toen in Dordt: 10 x oude foto’s van schaatsen in Dordrecht

Het gebeurt niet meer zo vaak dat onze winters zo koud zijn, waardoor we op het natuurijs kunnen sch...

Toen in Dordt: de bevroren Oude Maas in 1929

Deze week zien we een oude foto uit 1929. Het lijkt een normale foto van voetgangers en een bestelbu...

adv.