Dordrecht

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Toen in Dordt: de bekendmaking dat Dubbeldam een wijk van Dordrecht werd

Door Lisanne Doff 15 september 2019

Dubbeldam werd 1 juli 1970 toegevoegd aan de gemeente Dordrecht en is sindsdien een wijk van de stad. Dat werd onder andere op deze manier gecommuniceerd.

Met deze uitbreiding dacht de gemeente dat we in het jaar 2000 tussen de 190.000 en 200.000 inwoners zouden hebben. Dat is dus niet gebeurd, want het is nogal een flink verschil met de huidige 119.000 bewoners. In het onderstaande krantenbericht wordt de toevoeging van Dubbeldam aangekondigd. Ongeveer twee jaar voordat het daadwerkelijk gebeurde.

Een krantenbericht uit het Nederlands Dagblad in 1968:

Den Haag – Bij de Tweede kamer is een wetsontwerp ingediend tot herziening van de gemeentelijke indeling van het Eiland van Dordrecht, te weten de opheffing van de gemeente Dubbeldam, toevoeging van dit gebied aan Dordrecht en toevoeging van gebied van Sliedrecht aan Dordrecht. Deze laatste toevoeging betreft dat deel van het Eiland van Dordrecht, dat als “de Merwelanden” bekend staat. 

In de toelichting wordt becijferd dat het Eiland van Dordrecht (dit wil zeggen het grondgebied van de huidige gemeenten Dordrecht en Dubbeldam) tegen het einde van deze eeuw 190 à 200.000 bewoners zal tellen, hetgeen een bevolkingstoename betekent van ongeveer 100.000. 

Deze 100.000 personen zullen gezien de beperkte ruimtelijke mogelijkheden in Dordrecht, vrijwel allen in Dubbeldam moeten worden ondergebracht. Ook zal hier plaats moeten worden ingeruimd voor enige duizenden Dordtenaren, die wegen stadssanering de oude wijken zullen moeten verlaten. Het aantal inwoners van Dubbeldam bedroeg op 1 januari 1968, 8.357. 

Met de uitvoering van wat in wezen een stadsuitbreiding van Dordrecht is, kan redelijkerwijs niet de landelijke gemeente Dubbeldam worden belast, reden waarom het voorstel tot toevoeging van Dubbeldam aan Dordrecht werd voorbereid. Dit oordeel wordt overigens door de raad van Dubbeldam niet gedeeld. 

Het ontwerp van wet voorziet in het houden van extra raadsverkiezingen in de vergrote gemeente Dordrecht. De nieuwe raad zal zitting hebben tot de eerste dinsdag in september 1974. 

Lees ook: 

Dubbeldamseweg

Toen in Dordt: de revolverschoten op de Dubbeldamschen weg

Deze zomer bladeren we in oude kranten, op zoek naar opvallende berichten. Soms uit de oude doos, so...

Toen in Dordt: zo zag lekker buitenspelen er vroeger uit

Als het lekker zomer is en we een nostalgisch moment hebben, denken we wel eens terug aan onze eigen...

adv.