Marian Kemmeren: ‘Mensen weten Helianthus steeds beter te vinden’

Door Stem van Dordt 4 januari 2017

Marian Kemmeren is coördinator, bestuurslid en vrijwilliger bij inloophuis Helianthus aan de Singel in Dordrecht. Helianthus is een ontmoetingscentrum voor mensen met kanker en hun naasten. Je kunt er terecht voor contact met lotgenoten. 

Vorige maand won de organisatie de Dordtse Vrijwilligersprijs 2016. Zowel bestuur als vrijwilligers waren daar nog het meest verrast over. Marian: “Eerlijk gezegd wist ik helemaal niet dat zo’n prijs bestond. Bij toeval las ik ergens dat je een vrijwilligersorganisatie kon aanmelden en ik dacht: weet je wat, ik vul het gewoon in.”

Eindverantwoordelijk

Toen Marian meer tijd kreeg voor vrijwilligerswerk, maakte ze kennis met Inloophuis Helianthus. Inmiddels is ze coördinator vrijwilligers, bestuurslid en heeft ze de eindverantwoording voor wat er bij Helianthus gebeurt. En dat is heel wat.

“Bij Helianthus hebben we creatieve activiteiten, maar ook informatieve bijeenkomsten”, legt Marian Kemmeren uit. “We ondersteunen mensen bij het omgaan met kanker en het verwerken ervan. Als mensen zeggen dat Helianthus een ontmoetingsplaats is voor mensen met kanker dan is dat helemaal waar. Maar we maken de zin altijd compleet door er achteraan te zeggen ‘en hun naasten’. Want op partners, ouders of kinderen die plotseling worden geconfronteerd met ziekte van hun dierbaren, is de impact groot.”

Marian Kemmeren
Foto: Caty Groen

“Het zijn geen ontmoetingen waar we in een kring gaan zitten en iedereen zijn verhaal vertelt. Het zou dus kunnen dat je naast iemand zit van wie je niet weet of die persoon kanker heeft, of het heeft gehad. Het kan ook zijn dat het een familielid van iemand is. Je bent niet verplicht om je verhaal te doen. Maar vaak beginnen mensen er toch zelf over, soms omdat iemand anders iets vertelt. Die vrijblijvendheid nodigt mensen vaker uit tot het delen van hun ervaringen. En is er behoefte aan een een-op-eengesprek, dat kan dan uiteraard ook.”

Sponsoring en giften

Inloophuis Helianthus ging open in 2014, nadat een jaar eerder onder andere de Muziekmarathon van de Hans den Oudenstichting het initiatief nam tot oprichting van de stichting. Verhuurder Trivire stelde het pand aan de Singel 28 beschikbaar.

“We bestaan van sponsoring en giften. Daar moeten we veel moeite voor doen. Ook doen we mee met acties van goede doelen en participeren we in de regio met bijvoorbeeld de SamenLoop voor Hoop Papendrecht, een 24-uurswandelestafette. Een deel van de opbrengst gaat naar Helianthus. Dat regionale element is prachtig, het is fijn om samen te werken in een breder verband dan alleen deze stad zodat ook mensen uit de omgeving ons steeds beter weten te vinden.”

Tweeduizend bezoekers

De laatste cijfers wijzen uit dat Helianthus inderdaad steeds beter gevonden wordt. Kwamen er in 2015 zo’n tweehonderd bezoekers, in 2016 zijn het er tweeduizend. “Ik denk dat een deel van dat succes ook komt door de makkelijker te onthouden openingstijden en het streven om op ieder dagdeel een activiteit te hebben. Verder worden mensen in het ziekenhuis van ons bestaan op de hoogte gebracht en zijn er bij ons op de Singel regelmatig informatieavonden en lezingen bij te wonen.”

“Wie eenmaal over de drempel is, komt vaak op een ander moment terug voor een kopje koffie of een activiteit. Hoewel we nog meer vrijwilligers zoeken voor dit dagdeel, zijn we ook iedere eerste zaterdag van de maand een paar uur geopend. We bieden dus een breed welkom en het winnen van de Vrijwilligersprijs was een prachtige opsteker voor iedereen hier.”

adv.