Roostermaker

Aangeboden door Het Vlier
Fulltime - 22 februari 2019
Deze vacature is verlopen en mogelijk al vervuld
Naar alle vacatures

Ben jij een flexibele en ervaren roostermaker die graag aan de slag wil op het Etty Hillesum Lyceum locatie Het Vlier in Deventer? Ben je vertrouwd met het programma Zermelo en kun je er goed tot uitstekend mee werken? Vind je het een uitdaging collega’s en leerlingen op onze bovenbouwschool te voorzien van de best denkbare roosters en ben je per 1 augustus beschikbaar? Kom dan de school versterken!

Context

Jaarlijks stromen er vanuit de onderbouwlocaties en scholen uit de regio zo’n 550 leerlingen in, die in de derde klas of in 4 mavo een profiel hebben gekozen. Ook doen er per jaar ongeveer 550 leerlingen eindexamen. Het hoofdrooster bestaat uit twee semesterroosters. In het jaarprogramma zijn vier toetsweken opgenomen. Na iedere toetsweek zijn er één of twee dagen gepland waarop leerlingen hun herkansing maken en/of gemiste toetsen inhalen. De roosters van alle leerlingen bestaan uit C-tijd (klassikale lestijd) en K-tijd (keuzewerktijd). Iedere leerling heeft 7 K-uren per week, waarvoor hij wekelijks intekent via een webbased intekenprogramma (SKWT). Omdat Het Vlier studieplekken genoeg heeft en de roosters van bovenbouwleerlingen niet gecomprimeerd (kunnen) worden, maakt de roostermaker vrijwel geen dagroosterwijzigingen. Planmatig werken is op een grote bovenbouwschool belangrijk. Daarom starten we in januari met de jaarplanning voor het volgend schooljaar. Het jaarrooster, waaraan de roostermaker een substantiële bijdrage levert, geeft veel houvast. We laten weinig aan het toeval over.

Profiel

De roostermaker werkt nauw samen met een van de teamleiders, verantwoordelijk voor de portefeuille organisatie, met het examenbureau en met de administratie. Hij adviseert gevraagd en ongevraagd over formatie- en roosterzaken en voert gevraagd en ongevraagd onderzoeken uit t.b.v. het optimaliseren van de organisatie. Vier keer per jaar zetten schoolleiding, het examenbureau en de roostermaker de puntjes op de i in een gezamenlijke, besluitvormende, evaluatievergadering. Ook het centraal examen bereiden we gezamenlijk voor. De interne communicatie op het Vlier verloopt uitstekend. De lijnen zijn kort en daardoor effectief. We verwachten van jou dat je hieraan een actieve en heldere bijdrage levert.

Werkzaamheden

1. Je bereidt de formatie voor door de prognosegegevens te vertalen naar afdelingen, klassen, clusters ren lessen en je inventariseert de docentgegevens die noodzakelijk zijn voor de formatie en het maken van het rooster. Je verzamelt de parameters die noodzakelijk zijn voor een optimaal roosterresultaat en je maakt de overzichten voor de lessenverdeling door de vakgroepen en verwerkt hun input in de systemen. Je overziet de consequenties van de keuzes die je maakt en zorgt eventueel voor alternatieven;

2. Je maakt het hoofdrooster, dat bestaat uit twee semesterroosters en past per kwartaal de NLT-modules in. Je past roosters aan als omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld in verband met zwangerschap en verlof;

3. Je vertaalt het PTA (= programma van toetsing en afsluiting) naar de toetsroosters. Je maakt de vier toetsroosters, de roosters voor inhalen en herkansen, voor de kijk-/luistertoetsen voor de moderne vreemde talen en het centraal examen en je communiceert met Randstad over de inzet van externe surveillanten;

4. Je maakt de roosters voor de rapportvergaderingen, voor de gespreksavonden en projecten, voor de examentrainingen en voor de receptie;

5. Je maakt twee keer per jaar de formats voor SKWT, het programma dat de leerlingen gebruiken om in te tekenen voor K-tijd en je ondersteunt incidenteel het decanaat bij de organisatie van activiteiten;

6. Je communiceert tijdig met alle betrokkenen en produceert en publiceert de overzichten van alle roosters;

7. Je bent medeverantwoordelijk voor het opstellen van de jaaragenda van de school en de synchronisatie van alle activiteiten die daarin samen komen;

8. Je signaleert knelpunten in het (toekomstig) plannings- en formatieproces en draagt oplossingen aan. Je levert een bijdrage aan de innovatie van deze processen;

9. Je adviseert de schoolleiding beleidsmatig over het stroomlijnen van de aangeboden vakkencombinaties en het optimaliseren van het rooster- en formatieproces (lange en korte termijn) en het oplossen van knelpunten met toepassing van wet- en regelgeving. Je adviseert bij onderwijsvernieuwingen en kunt de organisatorische en financiële consequenties daarvan aangeven;

10. Je overlegt met roostermakers van andere locaties i.v.m. de afstemming van de inzet van docenten die op meerdere locaties werken en de verdere implementatie van Zermelo. Je onderhoudt contact met de helpdesk van Zermelo.

Jouw profiel

Je hebt sterke affiniteit met cijfers en communiceert helder in woord en geschrift. Je bent geduldig, accuraat, stressbestendig, empathisch, en standvastig en flexibel tegelijk. Je bent zelfstandig en energiek en je schakelt hulpbronnen in waar nodig. Je zet persoonlijke belangen van collega’s af tegen de belangen van de organisatie en het onderwijs. Je zet je in voor uitstekende roosters in het besef dat deze mede van belang zijn voor het welbevinden van collega’s en een prettige schooltijd voor leerlingen.

Je beschikt over een hbo werk- en denkniveau en hebt de opleiding(en) tot roostermaker bij Zermelo gevolgd. Je bent handig met computers en systemen en je kunt je snel inwerken in nieuwe applicaties, zoals Foleta en Somtoday. Je hebt gevorderde kennis van Excel en je hebt ervaring als hoofdroostermaker met Zermelo op een school met een grote bovenbouwafdeling. Je kunt (deel)roosteronderzoek doen en korte en bondige beleidsadviezen opstellen. Je bent in staat om ook met onvoorziene situaties om te gaan en de problemen die zich voordoen op te lossen. Je bent bereid om je verder te scholen en onderneemt daartoe zelf initiatief.

Werkplek

Op Het Vlier verzorgen ongeveer 110 docenten en onderwijsondersteunende medewerkers het onderwijs voor ruim 1500 leerlingen. Wij zijn een bovenbouwschool voor havo/vwo. Leerlingen zijn hun schooltijd begonnen op andere locaties of scholen en stromen in de vierde klas in. We bieden onze leerlingen veel keuzemogelijkheden en volop ruimte om zich te ontwikkelen.

Vrijwel alle docenten op Het Vlier hebben een eerstegraads bevoegdheid en een LD-functie. Vakgroepen zijn de drijvende kracht van de school. Er is een Expertisepunt Passend Onderwijs evenals administratieve ondersteuning voor leerlingzaken. De cultuur kenmerkt zich door veel vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. Daarbij hoort ook het afleggen van verantwoording.
Het Vlier is uitstekend georganiseerd en behaalt jaarlijks goede tot zeer goede resultaten. Het verloop en ziekteverzuim zijn laag en de tevredenheid onder de collega’s is groot. In de regio heeft Het Vlier een uitstekende naam en ook de inspectie oordeelt positief over de school.

Het Vlier maakt deel uit van het Etty Hillesum Lyceum, een algemeen bijzondere school in Deventer. Verdeeld over vijf schoollocaties biedt het Etty Hillesum Lyceum een breed onderwijsaanbod dat zich uitstrekt van VSO en praktijkonderwijs tot en met gymnasium en de leerroute vrijeschool.
Etty Hillesum Lyceum is op dit moment nog de enige school in Deventer. Om die reden zijn we ons des te meer bewust van de maatschappelijke context van onze school. We voelen ons nauw verbonden met de stad. Dit komt tot uiting in de samenwerking bij diverse projecten.

Het aanbod

Het betreft een parttime baan van 0,8 fte, tijdelijk met uitzicht op een vast dienstverband. Je werkt vier dagen in de week. In bepaalde perioden van het jaar behoort een of meerdere dagdelen thuis werken tot de mogelijkheden. De ingangsdatum is 1 augustus 2019.

De roostermaker kan zich voor 150 – 200 uur per jaar, exclusief de toetsweken (dus 4 tot 6 uur per week), laten ondersteunen. Voor SKWT levert de administratie deskundige ondersteuning. De huidige roostermaker maakt het hoofdrooster voor het schooljaar 2019-2020 en is bereid jou in te werken en in het begin van het nieuwe schooljaar te ondersteunen. Voor het inwerken is het prettig als je bij het maken van het hoofdrooster betrokken kunt zijn.

Bij deze functie hoort een passende beloning. Conform de CAO VO ontvang je, afhankelijk van opleiding en ervaring, een salaris van maximaal 3.374 euro bruto per maand bij een volledige werkweek (op basis van salaris per 1 juni 2019). Daarnaast ontvang je een eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, uitstekende pensioenregeling, reiskostenvergoeding, korting op premie ziektekostenverzekering en diverse andere voordelen.

Door ontwikkelingen binnen de organisatie is het mogelijk dat het takenpakket verder wordt verdiept, waarbij meer nadruk komt te liggen bij de beleidsondersteunende elementen binnen de functie. Daarbij past de schaal OOP 9 met een maximum van 3.811 euro bruto per maand bij een volledige betrekking (op basis van salaris per 1 juni 2019). Bij goed functioneren is er dan sprake van een ‘gerede kandidaat’.

Het Etty Hillesum Lyceum maakt deel uit van Stichting Carmelcollege. Werken bij Carmel betekent werken bij een werkgever met een aantrekkelijk loopbaanbeleid en een groot netwerk.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer Jo Smits, teamleider vwo en portefeuillehouder organisatie, of met de heer Arno Jansen, directeur van Het Vlier. Beiden zijn bereikbaar op telefoonnummer: 0570 – 504 620. Je kunt Arno Jansen ook bereiken via 06 – 41 62 79 89.

Reageren

Wij ontvangen jouw sollicitatie graag z.s.m. doch uiterlijk 21 maart 2019. Bij voldoende reacties wordt de vacature offline gehaald en is reageren niet meer mogelijk. De gesprekken vinden plaats op 29 maart en 1 april. Het inwinnen van referenties behoort tot de procedure, evenals het afleggen van een assessment. Solliciteren kan hier.


Deze bijdrage wordt je aangeboden door Het Vlier. Meer over Het Vlier ontdekken?

Het Vlier opleidingen

Het Vlier 1, Deventer

Bekijk meer: opleidingen