MAG DAT: Mag je overal as van een overledene uitstrooien?

Door Simone Groot Lipman 10 januari 2019

Veel mensen hebben wel een idee van wat zij willen na hun dood: begraven of gecremeerd. Sommige mensen willen dat hun as uitgestrooid wordt in een kanaal of bij een mooie boom in de Deventer natuur. Maar mag dat zomaar?

Ten eerste: als je iemands as wil verstrooien mag dat alleen met toestemming van de eigenaar van de grond. Dus als je as in je eigen tuin gaat verstrooien, en jij bent eigenaar van de grond, dan kan dat gewoon.

Wat mag niet?

Veel grond in Deventer is van de gemeente. Zij hebben aantal regels opgesteld voor asverstrooiing op hun gebied.

Hier is het verboden om as uit te strooien:

  • Op verharde delen van de weg
  • Gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen
  • Als daarmee hinder of overlast wordt veroorzaakt voor derden.

Het college mag bepalen dat een gebied voor een bepaalde tijd verboden gebied wordt om te verstrooien. Zij mogen op verzoek van nabestaanden juist ook bepalen dat er een uitzondering gemaakt wordt in een van de normaal verboden gebieden.

Waar mag het wel?

Op bijna alle begraafplaatsen in Deventer en bij crematorium Steenbrugge is ruimte om as te verstrooien. Hier zijn speciale strooivelden voor as. Men kan er voor kiezen om de as te laten verstrooien door een medewerker van de begraafplaats of het crematorium of men kan de as zelf verstrooien. Er zijn overigens wel kosten verbonden aan het verstrooien van de as op een strooiveld.

monuta-deventer

Monuta Uitvaartverzorger Wilco: ‘Als de wensen over een afscheid duidelijk zijn, geeft mensen dat rust’

Als je iemand verliest, zijn zorgen rond de uitvaart het laatste wat je nodig hebt. Wij gingen in ge...

Meer over

Gemeente

adv.