Er worden weer 21 bomen gekapt ‘Dit is het slechtste wat je kunt doen’

Door Joyce Hoogland 7 december 2018

Tijdens de verbouwing van het Binnenhof verhuist de Tweede Kamer naar de Bezuidenhoutseweg en daar moeten dan 21 bomen gekapt worden. Dit plan is in het verkeerde keelgat geschoten bij de Partij voor de Dieren en de Bomenstichting: “Hier verstenen is het slechtste wat je kunt doen.”

In het AD staat te lezen dat bij het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg 21 bomen moeten worden gekapt om ruimte te maken voor een nieuwe ingang.

Onbegrijpelijk

Het Rijksvastgoedbedrijf legt uit dat de ingang aan de Bezuidenhoutseweg niet kan worden gebruikt vanwege verkeers-en veiligheidsredenen. De entree moet aan het Prinses Irenepad komen en om daarvoor ruimte te maken moeten daar de bomen verdwijnen.

Een onbegrijpelijk voornemen, vindt Clara Visser van de Bomenstichting. “Het gebouw is werkelijk omsingeld door toegangsroutes. Aan de Bezuidenhoutseweg en de Prins Clauslaan zijn zeeën van ruimte om een ingang te realiseren. Het Rijksvastgoedbedrijf weet echter net de plek te kiezen waar tientallen bijzondere moerascipressen staan.”

Verstenen

Ook de Partij voor de Dieren vindt het een slecht idee om de bomen nu juist uit dit gebied te verwijderen. “Hittestress en wateroverlast nemen snel toe door het veranderende klimaat. Verstenen tussen het Centraal Station en de Utrechtsebaan is het slechtste wat je nu kunt doen”, betoogt Tweede Kamerlid Christine Teunissen. “Het kabinet zou moeten inzetten op meer groen rondom het tijdelijke Kamergebouw.”

PvdD-raadslid Robin Smit wil van het Haagse college horen waarom de bomen worden gekapt en niet worden verplant. Hij wil dat het groene karakter wordt behouden en er nieuwe bomen worden teruggeplant.

Lees ook:

Wanneer begint de renovatie van het Binnenhof en wat gaat er gebeuren?

Het is al een tijdje bekend dat het Binnenhof toe is aan een flinke renovatie. Regelmatig wordt er i...

adv.