De Prinsestraat is vanaf maandag ruim twee maanden afgesloten

Door Joyce Hoogland 16 maart 2019

Ga je vaak met de auto of op de fiets naar het centrum? Dan moet je vanaf maandag misschien wel omrijden. Tot juni 2019 zijn er namelijk werkzaamheden in de Prinsestraat waardoor die weg een tijdje is afgesloten.

Vanaf maandag 18 maart tot begin juni 2019 is er groot onderhoud in de Prinsestraat, tussen de Noordwal en Nobelstraat. Het werk wordt uitgevoerd in zes fasen waardoor telkens één deel van de Prinsestraat is afgesloten.

Dit gaat er gebeuren:

  • De rijweg krijgt nieuwe stenen
  • De stoepranden worden vernieuwd
  • De stenen van de parkeerstroken en de stoepen worden hergebruikt
  • De huisaansluitingen op het riool worden waar nodig vervangen

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren in de hele breedte wordt de straat van gevel tot gevel opgebroken.

Werkzaamheden Prinsestraat

Omleidingen:

Tijdens de werkzaamheden in de Prinsestraat wordt het auto- en fietsverkeer omgeleid. Auto’s die vanaf de noordzijde de Prinsestraat in willen, worden vanaf de kruising Hogewal/Prinsessewal omgeleid via de Elandstraat en Torenstaat. Vrachtverkeer wordt al omgeleid vanaf de kruising Mauritskade/Zeestraat.

Fase 1 van de werkzaamheden:

De Prinsestraat is vanaf 18 maart tot half april afgesloten tussen Noordwal en (Korte) Molenstraat voor al het rijdend verkeer. Dus naast auto’s, ook voor brommers en fietsers. De Pieterstraat heeft tijdelijk twee rijrichtingen en is afgesloten ter hoogte van de Prinsestraat (doodlopend). De paaltjes in de Korte Molenstraat worden weggehaald en de straat is open voor eenrichtingsverkeer vanaf de Torenstraat.

De rest van de planning:

Om overlast te beperken wordt het werk in 6 fasen uitgevoerd. Zo is telkens slechts 1 deel van de Prinsestraat afgesloten. Het werk begint aan de kant van de Noordwal en eindigt bij de kruising met de Nobelstraat.

  • Noordwal – Pieterstraat: 18 maart – begin april
  • Pieterstraat – Korte Molenstraat: begin – half april
  • Kruising Prinsestraat/Korte Molenstraat: ongeveer 3 dagen, half april
  • Korte Molenstraat – Juffrouw Idastraat: half – eind april
  • Juffrouw Idastraat – Nobelstraat: begin – eind mei
  • Kruising Prinsestraat/Nobelstraat: ongeveer 4 dagen, begin juni
Planning werkzaamheden Prinsestraat

Klik hier voor meer informatie

Meer over

Nieuws Verkeer

adv.