Horeca.nl

Over Horeca.nl

Horeca.nl is een initiatief van SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca). Horeca.nl is dé plek voor het vinden van jouw (erkende) horecaopleiding.

SVH heeft als kerndoel het vergroten van de vakbekwaamheid in de horeca. Dat doen ze door samen met partners uit het horecaonderwijs en bedrijfsleven (digitale) leermiddelen en lesmethodes voor het (mbo-)onderwijs, opleiders en ondernemers te ontwikkelen. Daarnaast nemen ze tienduizenden examens per jaar af en geven ze inzicht in het opleidingsaanbod voor de horeca, door middel van de website horeca.nl.

Zo leveren zij een bijdrage aan de aansluiting van het horecaonderwijs op het bedrijfsleven, dragen ze bij aan vernieuwing en vergroten zij de vakbekwaamheid in de branche. Daarnaast is het de missie van SVH om bij te dragen aan het behouden van de horeca in het straatbeeld. Dit wordt gedaan door het imago van de branche te verbeteren door middel van het organiseren van branche-activiteiten zoals Beste Leerbedrijf Horeca, Leermeesterdagen en SVH Meesterdagen en door samenwerkingen aan te gaan met andere belangrijke partijen.