Den Haag

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Zo krijgen vogels, zelfs in de grote stad, genoeg rust (incl. mooie foto’s)

Door Joyce Hoogland 28 november 2020

Voor vogels in de stad is het vaak lastig om rust te vinden. Om ze daarbij te helpen zijn er in de bossen en parken van Den Haag speciale vogelrustgebieden ingericht. Het Haagse Groen legt uit hoe de gemeente vogels helpt én hoe bewoners zelf ook iets kunnen doen om vogels bescherming en rust te geven.

Wanneer je door een van de Haagse bossen of parken wandelt, heb je het vast wel eens gehoord: een gekwetter van jewelste. Ook heb je misschien, achter een hek of sloot, een gebied gezien waar je niet kunt komen. Dit zijn de koninkrijkjes van de vogels.

Lees verder onder de foto

Dichte begroeiing in een vogelrustgebied. Foto Boudewijn Schreiner

Vogelrustgebieden

Die afgesloten gebieden zijn onmisbare kraamkamers in het broedseizoen en noodzakelijke logeerplekken in het najaar voor wintergasten als houtsnip uit Scandinavië of voor doortrekkers als de koperwiek en de kramsvogel. Zij vliegen via ons land van het hoge noorden naar het warme zuiden.

Lees verder onder de foto

Toegangsbord van een vogelrustgebied. Foto: Boudewijn Schreiner

Den Haag heeft veertien vogelrustgebieden waarvan negen in beheer van de Vogelbescherming. Er is er een in Rijswijk. Voor mensen te herkennen aan een bordje: ‘Dit is een vogelrustgebied’, voor vogels te herkennen aan de rust en de dichte begroeiing. Een gevarieerd aanbod van bloeiende planten en besdragende struiken zorgt ervoor dat vogels er het hele jaar voedsel kunnen vinden. Ook hangen er nestkastjes waar ze in alle rust kunnen schuilen en broeden.

‘Gaat het goed met de vogels, dan gaat het goed met de stad’

Vogels zijn een goede graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving: “Gaat het goed met de vogels, dan gaat het goed met het groen en dus met de stad. Mensen die in een groene omgeving wonen, voelen zich niet alleen gezonder, maar zijn dat ook daadwerkelijk, zo blijkt uit onderzoek. “Aangezien 95% van de Nederlanders in de bebouwde kom woont, is er reden genoeg om goed te zorgen voor de vogels en het groen in de stad”, aldus de Vogelbescherming.

Vijftig vogelwachters

Onder aanvoering van Boudewijn Schreiner, coördinator van de commissie veldwerk van de Haagse Vogelbescherming, tellen jaarlijks zo’n vijftig vrijwilligers verschillende soorten vogels. Nog niet zo lang geleden rondden de vogelwachters hun telling af. Daaruit blijkt dat zowel de soortenrijkdom als de aantallen vogels weer zijn afgenomen. “Het is helaas een landelijke trend die we zien”, zegt Boudewijn.

Tekst gaat verder onder de foto

Wintergasten als houtsnip uit Scandinavie maken een stop in de vogelrustgebieden. Foto: Boudewijn Schreiner

Als jongen van veertien begon hij met het tellen van vogels. “Ik ben nu zeventig jaar en tel er elk jaar weer minder. En dat is niet alleen omdat ik door een slechter gehoor soms de hoge tonen niet meer hoor… Omdat insectensoorten schrikbarend afnemen, hebben de zomervogels die daar voor hun voeding afhankelijk van zijn het zwaar. Graspieper, veldleeuwerik, fitis en tapuit lijden daaronder: ze krijgen te weinig voeding en krijgen minder nakomelingen.”

Lees verder onder de foto

Winterkoning Foto: Boudewijn Schreiner

Soorten die het goed doen in de Haagse regio ten opzichte van de landelijke stedelijke cijfers zijn: blauwe reiger, ooievaar, knobbelzwaan, Canadese gans, nijlgans, waterhoen, kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw, stadsduif, halsbandparkiet, nachtegaal en staartmees. “De soorten die het goed doen zijn overlevers en minder kieskeurig qua voedsel. Het zijn ook soorten die er vroeger bijna niet waren, zoals een aantal exoten”, zegt Boudewijn.

Tekst gaat verder onder de foto

Grote bonte specht. Foto Boudewijn Schreiner

Vogelwachters zien bij hun telling een duidelijk verschil tussen een vogelrustgebied en de rest van de stad. Bij de telling in een vogelrustgebied blijkt ieder jaar dat de territoriumdichtheid vele malen hoger ligt dat in het omliggende groengebied. “Daarmee bedoelen we dat we er meer vogels tellen. De vogels zitten heerlijk op een kluitje en hebben het er prettig omdat het gebied veilig is”, zegt Boudewijn. “De vogelkoninkrijkjes zijn essentieel voor het behoud van onze vogels. Wat we nu tellen aan vogels, moeten we zien te behouden.”

Tips om te helpen

Als bewoners kun je ook helpen de vogelstand op peil te houden. Maak bijvoorbeeld je tuin of balkon vogelvriendelijk. Vogels helpen is vrij simpel. Vogels zoeken drie dingen, de drie V’s: Voedsel, Veiligheid en Voortplanting.

Maak een vogelvriendelijk balkon

 • Hang een mooie waterschaal op (of schroef er een op de reling).
 • Zet potten neer of als je meer plaats hebt een moestuinbak met bloemen of kruiden.
 • Zet een klein formaat framboos of bessenstruik in een grote pot.
 • Laat een klimplant groeien langs de afscheiding met de buren.
 • Hang in de schaduw een nestkast op voor pimpel- of koolmees. Of een 3-in-1 huismussen nestkast onder de dakrand.
 • Hang een voersilo op of een raamsilo.

Tips voor de kleine tot middelgrote (stads)tuin

 • Zet een platte waterschaal neer of maak een minivijver waar vogels drinken en badderen.
 • Zaai op een zonnig plekje een strookje of lapje gras.
 • Poot bloeiende planten langs het tuinpad, het gras of de schuur of in potten op het terras.
 • Plant een bessenstruik of appelboompje.
 • Plaats geen schutting, maar een haag.
 • Haal tegels weg waar ze niet nodig zijn een maak een stapelmuurtje langs een border.
 • Laat een stuk kale muur of schutting begroeien met een klimplant.
 • Maak een voerplek, zoals een silo, voerplank of -huisje.
 • Is er een (plat) dak? Leg er sedum op (dat zijn kleine, bloeiende vetplantjes) dat isoleert ook nog.

Lees ook:

Pas op, vogelgriep in Den Haag: ‘Pak een zieke of dode vogel niet op’

Al ruim twee weken zien we overal berichten verschijnen over de vogelgriep. Ook dierenambulance Den ...

Paniek met je vogel? Bij deze Haagse dierenartsen kun je het beste terecht

Het zal je gebeuren (en het gebeurde mij); is het na zessen 's avonds krijgt je kanarie kramp bij he...

Dit is waarom je zoveel vogels hoort fluiten in de vroege ochtend

Misschien lig je heel vroeg in de ochtend nog lekker te snurken, maar ons valt al weken op dat de vo...

adv.