LandschappenNL

Foto: LandschappenNL

LandschappenNL

Landgoed Oostbroek , Bunnikseweg 27 , 3732 HV De Bilt

Navigeer naar

Over LandschappenNL

Een mooi landschap met een robuuste natuur, een hoge biodiversiteit, met waardevolle landschapselementen en een rijke cultuurhistorie. Een landschap waar mensen in wonen en werken, ontspannen en genieten. Een landschap dat gewaardeerd wordt, dat een ziel heeft, dat onderhouden wordt, waar burgers zich bij betrokken voelen en waar vrijwilligers op allerlei manieren een bijdrage aan leveren. Dat is in het kort waar de provinciale Landschappen en landschapsbeheerorganisaties voor staan.

LandschappenNL is het samenwerkingsverband van 19 provinciale landschapsorganisaties. Ze behartigen de gezamenlijke belangen op provinciaal, nationaal en Europees niveau. Ze bundelen aandacht en inspanningen in landelijke projecten en vormen daarmee een krachtig netwerk. Om een grotere bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van landschap, natuur en erfgoed in Nederland én om de betrokkenheid van burgers te vergroten.

LandschappenNL

Landgoed Oostbroek , Bunnikseweg 27 , 3732 HV De Bilt

Navigeer naar