Den Bosch moet overlast verwilderde katten aanpakken

Door Caroline Lichtenberg 13 november 2017

De gemeente gaat zich beter inspannen om het dierenwelzijn te verbeteren. Er moeten meer dierenopvangplaatsen komen en de overlast van verwilderde katten moet worden aangepakt. Het college komt met een voorstel hierover.

De gezondheid van dieren is een thema dat leeft onder de Bosschenaren. In mei vroeg de gemeenteraad om met een betere aanpak te komen.

Verschillende organisaties zoals kinderboerderijen, de dierenambulance, dierenartsen en het dierentehuis gingen met de gemeente in gesprek en kwamen met zo’n 26 verbeteringen. De belangrijkste zijn het uitbreiden van de opvang voor dieren en de overlast door verwilderde katten kleiner te maken. En het bewustzijn bij inwoners over dierenwelzijn kan beter.

Wethouder Jos van Son: “Nu hebben we een voorstel voor een goed stappenplan ontwikkeld. We houden vast wat goed gaat. En zetten we in op de verbeteringen die ons zijn aangereikt. Daar zijn we blij mee. Want nu kunnen we dierenwelzijn nog beter aan pakken.”

De gemeenteraad buigt zich op 12 december over het voorstel voor het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid.