Delft

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Alles wat je moet weten over de OZB in Delft

Door Redactie indebuurt 21 februari 2016

Schoot jij ook in de stress toen de aanslag voor de gemeentebelastingen in de bus lag? Helaas moeten veel Delftenaren dit jaar meer betalen, om zo het begrotingstekort van de gemeente te verkleinen. Lees hier alles wat je moet weten over de OZB en andere lokale belastingen in Delft.

Wat staat er op mijn aanslag?

De gemeentelijke belasting bestaat uit de onroerendzaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolrechten. Op de aanslag staan ook de waterschapsbelasting van het Hoogheemraadschap Delfland. De waterschapsbelasting bestaat uit een watersysteemheffing en een zuiveringsheffing.

Wie krijgen allemaal een aanslag?

Iedereen die eigenaar is van een huis moet OZB betalen. Ook gebruikers of eigenaren van een zogenaamd ‘ niet-huis’ (bedrijspand, kantoor, winkel of stuk grond) moeten ozb betalen. Afval- en waterschapsbelastingen moeten alle huishoudens betalen, ook huurders.

Hoe wordt de OZB vastgesteld?

Het OZB-tarief is door de gemeenteraad vastgesteld op de volgende percentages:
– Eigenaren woning: 0,15500 %
– Eigenaren niet-woning: 0,29442 %
– Gebruikers niet-woning: 0,23580 %
Het percentage moet vermenigvuldigd worden met de WOZ-waarde van het pand. De uitkomst is het bedrag dat je moet betalen aan OZB-belasting

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde van de huizen in Delft wordt elk jaar vastgesteld door de Regionale Belastingen Groep (RBG) en geeft aan wat je woning waard was op 1 januari van het afgelopen jaar (de peildatum). De waarde wordt bepaald aan de hand van verschillende gegevens: het oppervlakte van de woning, de ligging en de indeling. Ook wordt gekeken naar de verkoopcijfers van vergelijkbare omliggende woningen.

Ik moet meer betalen dan vorig jaar, hoe kan dat?

Om het begrotingstekort van Delft te verkleinen, heeft de gemeente het OZB-tarief verhoogd. Gemiddeld stijgt de OZB per huishouden met 9,1% . Dit komt neer op ongeveer 40 euro per jaar. Het kan ook zijn dat de WOZ-waarde van je huis veel hoger is dan vorig jaar. Als je het daar niet mee eens bent, kan je bezwaar aantekenen.

Ik kan de belasting nu niet betalen, is er iets te regelen?

Je kan het bedrag in maandelijkse termijnen van je rekening af laten schrijven. Ga voor meer informatie naar Regionale Belastingen Groep.

Ik ben het niet eens met de waardebepaling van de WOZ, kan ik bezwaar maken?

Ja dat kan, dat moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag. Bezwaar maken kan via de RBG, je hebt daar wel een digid voor nodig.

Je kan alleen bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ waarde. Het belastingtarief is vastgesteld door de gemeente en hier kan je geen bezwaar tegen maken.

Kan ik om kwijtschelding vragen?

Je kan alleen kwijtschelding vragen voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing, zuiveringsheffing en watersysteemheffing, niet voor de OZB. Als je inkomen rond het bijstandsniveau ligt of als je een ZZP’er met een BBZ-uitkering bent, kan je de kwijtschelding aanvragen via de RBG. Doe dit twee maanden na dagtekening van de aanslag of de betaling van de aanslag.
Het Hoogheemraadschap Delfland gaat de kwijtschelding voor de zuiveringsheffing afbouwen. Dit jaar kan het bedrag voor de helft worden kwijtgescholden. Volgend jaar kan dit helemala niet meer.

Meer over

Gemeente Wonen

adv.