Woonbegeleider Maatschappelijke Opvang

Topper

Stichting Perspektief

  • Sluitingsdatum 2018-12-04
  • Dienstverband Fulltime

Als Woonbegeleider bied je hulpverlening en ondersteuning aan bewoners en cliënten van de locatie. Je geeft uitvoering aan het begeleidingsplan in samenwerking met collega’s, ketenpartners, de cliënt zelf en zijn of haar netwerk. Je draagt zorg voor rapportage in het cliëntdossier.

Functie eisen:

  • Minimaal een afgeronde relevante MBO niveau 4 – opleiding
  • Verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef en ondernemerschap
  • Aantoonbaar uitstekende vaardigheden ten behoeve van het verbinden en contact maken, motiveren, stimuleren, instrueren en waar nodig begrenzen
    van cliënten
  • Ervaring in groepswerk en/of ambulant werk waarbij je aantoonbaar hebt bij gedragen aan herstel en meedoen in de maatschappij
  • Een natuurlijke vaardigheid om te werken aan een setting met orde, rust en gastvrijheid
  • Het vermogen om samen te werken met diverse collega’s, ketenpartners en het sociale netwerk van de doelgroep

Wat biedt Stichting Perspektief:

Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te geven, zoals dat hem of haar past. Met andere woorden: we bieden perspectief.

Cliënten worden toegeleid naar betaald of vrijwillig werk. Zij worden geholpen en ondersteund bij het opbouwen en in stand houden van een veilig netwerk van familie, vrienden en bekenden in de buurt.

Wij zijn een lerende organisatie die volgens ons opleidingstraject “Route 23” nieuwe medewerkers opleiden binnen Perspektief. Het doel hiervan is om de nieuwe medewerker inzicht te geven in het proces en de te doorlopen stappen in de eerste 23 maanden van het dienstverband. Tijdens deze 23 maanden volgt de medewerker samen met de leidinggevende en andere betrokkenen een aantal stappen die o.a. te maken hebben met inwerken, vakbekwaamheid, deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling.

Hoe kan iemand solliciteren?

Solliciteren kan direct! Mail je motivatiebrief en je CV naar [email protected] met daarbij als onderwerp Woonbegeleider Maatschappelijke Opvang.

• Solliciteren voor deze functie kan uiterlijk tot en met vrijdag 30 november 2018.
• Op 4 december a.s. houden wij tussen 15.00 uur en 19.00 uur speeddates met de sollicitanten die geselecteerd worden op hun brief en CV
• Tussen 5 en 10 december a.s. zijn er meeloopdagen gepland
• Tweede gesprekken vinden plaats op 11 december a.s.

De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang in de sollicitatieprocedure. Sollicitaties zonder motivatiebrief nemen wij niet in behandeling. Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Robert de Wee: 015 – 284 1000.