Pracownik logistyki

Tempo-Team

 • Dienstverband Parttime
 • Branche Overig

 

Wynagrodzenie 12,74 za godzin? i dodatki, które mog? wzrosn?? nawet do 100%! Nie mo?esz lepiej trafi?, prawda? Ponadto mo?esz po??czy? prac? jako pracownik logistyki w Albert Heijn w Delft z np. nauk? lub innymi zabawnymi rzeczami. Mo?esz pracowa? w niepe?nym lub pe?nym wymiarze godzin. Nie czekaj d?u?ej i przyjd? do pracy w Albert Heijn Centrum Dystrybucji niedaleko Delft!

Co mamy do zaoferowania

 • Wynagrodzenie 12,74e od 21 lat
 • Dop?aty, które mog? wzrosn?? do 100%
 • Zni?ka na podró? od 5 km.
 • 8,33% dodatku urlopowego.
 • Wszyscy nowi mili koledzy, a wi?c: fajna praca!

Kim jeste?

Wa?ne jest, ?e masz ju? pewne do?wiadczenie i jeste? w stanie wykonywa? prac? wymagaj?c? fizycznie. Ponadto jako pracownik logistyki w Centrum Dystrybucyjnym AH w regionie Delft jeste?:

 • Dost?pny na 2 zmiany od 07:00 do 15:30 i/lub od 22:30 do 7:00
 • Dost?pny w niepe?nym wymiarze godzin: w ?rod?.
 • Je?li w pe?nym wymiarze godzin: dost?pny w pi?tek wieczorem, w sobot? rano lub w sobot? wieczorem;
 • Dost?pny tylko raz w pierwszym tygodniu od rozpocz?cia pracy: od poniedzia?ku do pi?tku od 7:00 do 15:00, aby ?ledzi? kurs. Jest to wa?ne, aby dobrze zna? procesy pracy.

Na czym polegaj? obowi?zki

Jako pracownik logistyki w Albert Heijn DC w Delft zajmujesz si? przygotowywaniem zamówie? do supermarketów Albert Heijn. Na swoim EPT ?cigasz si? po magazynie i zbierasz wszystkie produkty. Dzi?ki systemowi wybierania g?osowego wiesz dok?adnie, gdzie znale?? produkty. Dzi?ki Tobie wszystkie zamówienia s? realizowane na najwy?szym poziomie i s? dostarczane do supermarketów na czas. Ty jeste? szcz??liwy, AH szcz??liwy, a klienci zadowoleni! Win-win-win, prawda?!

Gdzie b?dziesz pracowa?

Albert Heijn to najwi?kszy supermarket w Holandii z oko?o 900 sklepami! I po to b?dziesz pracowa?, jak fajnie! I zabawa! Poniewa? praca jako pracownik logistyki w Albert Heijn w Delft oznacza, ?e ??b?dziesz pracowa? w du?ym i przyjaznym zespole. Ponadto w Twojej pracy jest równie? du?a ró?norodno??, wi?c nie b?dziesz si? nudzi? ani przez sekund?. Istnieje wiele dzia?ów, na przyk?ad dzia? ze ?wie?? ?ywno?ci? i dzia? z mro?onkami. Tutaj jest -1 stopnia Celsjusza, ale to dla ciebie nie problem, prawda? W ka?dym razie zapewniamy ?adny, ciep?y p?aszcz! W sto?ówce zawsze panuje swobodna atmosfera przy mi?ej muzyce. Tutaj mo?esz kupi? smaczny lunch w niskich cenach podczas przerw.

Podanie o prac?

Czy jeste? tak entuzjastycznie nastawiony do tej wspania?ej pracy jako pracownika logistyki w Albert Heijn w Delft? Rozumiem! Aplikuj szybko za pomoc? poni?szego przycisku, a mo?e zaczniesz w przysz?ym tygodniu! Masz pytanie? Zadzwo? do mnie pod numer 088 126 99 35. Wys?a? maila oczywi?cie mo?esz te?. Mo?esz go wys?a? na adres [email protected] Do zobaczenia wkrótce!

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.

Interesse in de functie?

Solliciteren

In samenwerking met

Nationale Vacaturebank

In samenwerking met

Nationale Vacaturebank

Vacatures

Vacatures in Delft

Bekijk meer vacatures
Ga naar “Vrijwilligers gezocht bij Royal Delft”

Vrijwilligers gezocht bij Royal Delft

 • Royal Delft
 • Vrijwillig

Topper

Ga naar “Optometrist”

Optometrist

 • Van der Leeuw Optiek
 • Parttime

Topper

Ga naar “Verkoopmedewerker zonnebrillen”

Verkoopmedewerker zonnebrillen

 • Van der Leeuw Optiek
 • Fulltime/Parttime

Topper

Ga naar “Verkoopmedewerk(st)er zaterdag”

Verkoopmedewerk(st)er zaterdag

 • Slagerij Leo van Vliet Delft
 • Parttime
slagerij leo van vliet

Topper